Digibron.nl

VN-bestand met Irak vanmiddag van kracht

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 11 april 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6   (Binnenland/Buitenland)

NEW YORK (AP) - De door de VN opgestelde bestandsregeling met Irak zou vanmiddag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) ingaan. In de VN-waarnemersmacht die op de naleving van het bestand moet toezien, zullen voor het eerst in de geschiedenis alle vijf de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad zijn vertegenwoordigd.

VN-diplomaten verklaarden gisteren dat de twijfels bij enkele Veiligheidsraadsleden over de Iraakse bereidheid om zich onvoorwaardelijk bij de bestandregeling neer te leggen waren weggenomen. Het officiële staakt-het-vuren op basis van de op 3 april aangenomen resolutie 687 zou daarmee vanmiddag om vier uur automatisch in werking treden. De Belgische VN-ambassadeur, Paul Noterdaeme, momenteel roulerend voorzitter van de Veiligheidsraad, zou zijn Iraakse collega dan in kennis stellen van het feit dat het „formele staakthet-vuren in werking treedt". positie gaan kiezen. De vredesmacht, die de naam VN-Waamemingsmissie Irak-Koeweit (Unikom) draagt, zal totaal 1440 militairen tellen. De eersten zullen morgen in Koeweit-Stad arriveren, zei VN-woordvoerder Frangois Giuliani. Naast de vijf permanente leden. Verenigde Staten, Sowjet-Unie, China, Groot-Brittannië en Frankrijk, zullen nog 27 andere landen troepen leveren aan de vredesmacht. Onder deze zijn de EGlanden Griekenland, Denemarken, Ierland en Italië. België en Nederland zijn niet vertegenwoordigd in de vredesmacht.

Vol met mijnen

De Unikom zal erop toezien dat de 200 km lange grens tussen Irak en Koeweit niet geschonden wordt. De militairen van de vredesmacht worden gestationeerd in een gedemilitariseerde zone tot 10 kilometer diep in Irak en 5 kilometer in Koeweit. Omdat dat gebied nog vol ligt met niet ontplofte bommen en mijnen zullen 300 mijn-opruimingsdeskundigen worden meegstuurd.