Digibron.nl

DSM verwacht geen gedwongen ontslagen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 1 februari 1993
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13   (Financiën en Economie)

HEERLEN (ANP) - De vakbonden verwachten dat bij DSM geen gedwongen ontslagen zullen vallen, hoewel het aantal medewerkers komend jaar moet dalen van 10.500 tot 9000. Het personeel krijgt in de nieuwe cao die 1 april ingaat een loonsverhoging van 1 procent. De bonden Unie BLHP, FNV, CNV en ABW en VHP zullen dat resultaat de komende weken aan hun leden voorleggen.

De directie van DSM en de onderliandelaars van de bonden kwamen in de naclit van vrijdag op zaterdag een nieuwe eenjarige cao en een sociaal plan overeen. In het sociaal plan is afgesproken dat de 500 medewerkers die de komende 2,5 jaar ouder worden dan 58 jaar, met ontslag gaan en opgevangen worden in een seniorenregeling. Zij krijgen een aanvulling van hun ww-uitkering gedurende 2,5 jaar tot 95 en 90 procent van hun loon. Naar verwachting 600 mensen die moeten vertrekken, kunnen terecht bij de bedrijfsonderdelen die verzelfstandigd worden.

Uittreding

Voor het overige personeel wordt gekeken of "outplacement" tot de mogelijkheden behoort. Tweehonderd mensen die ouder zijn dan 45 jaar kunnen desnoods terecht bij het Fonds litaire diensten levert. Tweehonderd andere DSM'ers worden ontslagen op eigen verzoek.

De vakbonden hebben op deze regelingen aangedrongen omdat het komend jaar de zogenoemde Mijnwerkersregehng vervah, waarvan vele medewerkers gebruik konden maken om vervroegd uit te treden.

De bonden hebben met de directie van DSM afgesproken dat ze de komende weken opnieuw om tafel gaan zitten om de gevolgen van de nieuwe wao voor het personeel te repareren. F. Hol van de Unie BLHP verwacht dat de DSM na deze reorganisatie weer een gezonde uitgangssituatie voor de toekomst zal hebben. COmprOmiS

Woordvoerder ir. A. Spierts van DSM liet zaterdag weten dat het resultaat voor alle betrokkenen een compromis is. „Uitgangspunt bij de onderhandehngen is geweest het principe dat niet alleen het overtollige personeel de klappen opvangt. De inspanningen van DSM om gedwongen ontslagen te voorkomen, kosten het bedrijf geld. Het personeel neemt genoegen met 1 procent loonsverhoging".

Hoe duur het sociaal plan voor de DSM is, wilde de woordvoerder niet zeggen. Volgens F. Hol van de Unie BLHP loopt dat bedrag jaarlijks in de tientallen miljoenen guldens. Spierts wilde zaterdag ook niet vooruitlopen op de onderhandelingen de komende weken tussen DSM en bonden over de gevolgen van de nieuwe wao voor het personeel.