Digibron.nl

Rijnmond draait op voor 5,5 miljoen tekort

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 5 oktober 1994
Auteur: onze regioredactie
Pagina: 4   (Onbekend)

ROTTERDAM - De inwoners van Rijnmond moeten opdraaien voor het tekort van 5,5 miljoen gulden bij de regionale hulpverleningsdienst van brandvtfcer en ambulance. De exacte oorzaak van het miljoenentekort is ook uit een gisteren gepubliceerd extern accountantsonderzoek niet absoluut duidelijk gevcorden. Binnen afzienbare tijd neemt het dagelijks bestuur een besluit over de positie van de twee op non-actief gestelde directeuren.

Burgemeester J. Verbree van Capella aan den IJssel, vice-voorzitter van de hulpverleningsdienst, heeft gisteren de eerste resultaten van een onderzoek naar de miljoenentekorten openbaar gemaakt. Hieruit blijkt onder andere dat geld uit de algemene reserve dubbel is uitgegeven. Hoe deze dubbele uitgaven zijn ontstaan, blijft vooralsnog onduidelijk. „Wij zitten nog met een aantal vragen", geeft burgemeester Verbree toe. Het bestuur beslist een dezer dagen of er een nader onderzoek komt naar de rol van de accountant van de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond (RHRR).

Helder verhaal

De deelnemende gemeenten in de RHRR krijgen het tekort van 5,5 miljoen gulden op hun bordje. Naast dit tekort wordt voor '94 nog eens een tekort van 500.000 gulden verwacht. De kosten per inwoner stijgen hierdoor met ongeveer een gulden. Daarmee zijn de kosten nog niet abnormaal hoog, aldus burgemeester Verbree. „Andere gemeenten betalen vaak het dubbele". De gemeenteraden moeten uiteindelijk het geld beschikbaar stellen. Verbree erkent dat de college's met een helder verhaal bij de raden zullen moeten komen om de miljoenentekorten te financieren.

Niet duidelijk is volgens Verbree hoe de directie keer op keer gegevens aan het bestuur heeft kunnen verstrekken die niet op de financiële werkelijkheid berusten. Daarbij vraagt hij zich ook af waarom de accountant de onjuiste financiële positie van de hulpverleningsdienst niet heeft geconstateerd. „De directie had moeten weten dat de algemene reserve was uitgeput", zegt Verbree, „terwijl de accountant de tekorten had moeten signaleren". Volgens het rapport is de informatieverstrekking aan het bestuur incompleet, terwijl er onvoldoende bewaking van de kosten heeft plaatsgevonden.

De twee directeuren willen op dit moment niet reageren op de beschuldigingen uit het rapport. Hangende het onderzoek hebben zij van het bestuur een spreekverbod gekregen. Accountant P. A. van der Linden van VB Accountants verklaart geen informatie te mogen verstrekken over zijn cliënt.

Het onderzoek van extern accountant A. G. V. Vergeer zou zich volgens burgemeester Verbree alleen richten op feitelijke informatie, zonder een inhoudelijke beoordeling te geven over de oorzaak van het miljoenentekort. Deze externe accountant is echter eerder als directeur van VB Accountants, betrokken geweest bij de goedkeuring van de jaarrekeningen van de RHRR. Burgemeester Verbree ontkent dat het onderzoek door deze betrokkenheid gekleurd is. „Ik neem uitdrukkelijk afstand van die suggestie".

Meest capabel

Burgemeester Verbree zegt zich te hebben gerealiseerd dat de onafhankelijkheid van het onderzoek hierdoor in twijfel zou kunnen worden getrokken. „Het RHRR-bestuur had echter op korte termijn een accountant van kwalitatief hoog niveau nodig voor deze specialistische materie", legt Verbree uit. De burgemeester geeft toe dat er ook andere accountants in aanmerking hadden kunnen komen. „Vergeer is echter de meest capabele", verklaart hij.

Het dagelijks bestuur neemt bmnen afzienbare tijd een besluit over de schorsing van de twee directeuren. Voofaf krijgen beide gelegenheid een reactie te geven op de uitkomsten van het onderzoek.