Digibron.nl

PvdA wil morrelen aan hypotheekaftrek

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 5 januari 1995
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3   (Binnenland)

DEN HAAG (ANP) - De PvdA vindt het onrechtvaardig als de woonlasten voor huurders nog verder omhooggaan, terwijl de belastingaftrek van huiseigenaren met een hypotheek ongemoeid wordt gelaten. PvdA-woordvoerder Duivesteijn waarschuwt dat bij verdere huurverhogingen of bezuinigingen op de individuele huursubsidie ook de hypotheekaftrek ter discussie staat.

Duivesteijn benadrukt evenwel dat er op dit moment geen voorstel van de fractie bestaat de belastingaftrek van hypotheekrente aan te pakken. Volgens Duivesteijn zijn de woonlasten voor huurders de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen door de aanhoudende huurverhogingen en de bezuinigingen op de individuele huursubsidie (IHS). Ook in deze kabinetsperiode wordt daarop bezuinigd, structureel 120 miljoen gulden in 1998. Aan de andere kant blijft het belastingvoordeel voor iemand met een koopwoning onaangetast.

De PvdA'er vindt dat een onevenwichtige en onrechtvaardige ontwikkeling. De woonlasten voor mensen met een huurwoning (gemiddeld 19 procent van de loonsom) zijn immers al veel hoger dan die van huiseigenaren (13 procent). Mensen met individuele huursubsidie zijn vaak nog duurder uit, omdat die in verhouding tot hun inkomen al erg veel huur betalen. Bovendien geeft de overheid veel meer uit aan de hypotheekaftrek (15,9 miljard gulden) dan aan huursubsidie (2 miljard). Bij verdere lastenverzwaringen voor huurders kan de aftrek voor kopers niet buiten schot blijven, aldus Duivesteijn.

Verantwoordelijkheid

VVD-woordvoerder Verbugt bestrijdt dat alleen de huurders zwaarder worden gepakt. Ze wijst op de bezuinigingen op woninggebonden subsidies voor sociale koopwoningen. Bovendien is het al sinds 1990 regeringsbeleid de individuele burger meer eigen verantwoordelijkheid te geven voor zijn woonomstandigheden. Het beperken van de hypotheekaftrek verhoudt zich slecht tot het stimuleren van het eigen-woningbezit.

Ook D66 ziet weinig heil in het beperken van de aftrek. Fractievoorlichter Dietz: „Er kunnen hier geen misverstanden over bestaan en laten we die dus ook niet oproepen”. Onlangs hebben minister-president Kok en minister van financiën Zalm in de Kamer benadrukt dat de hypotheekaftrek in deze kabinetsperiode niet ter discussie staat.