Digibron.nl

Rondreis beladen maar veelkleurig

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 15 augustus 1995
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7   (Achtergrond)

Op 17 augustus herdenkt Indonesië, dat het zich een halve eeuw geleden vrijmaakte van het koloniaal bestuur van Nederland. Een dag eerder, op 16 augustus, houdt president Soeharto (74) altijd een jaarrede in het 500 leden tellende, deels door hemzelf benoemde. Huis van Afgevaardigden. Die toespraak zal ditmaal heel gevoelig materiaal kunnen bevatten. Koningin Beatrix zal beide gebeurtenissen niet bijwonen. Mede vanwege de commotie bij Nederlandse Indië-veteranen en de pijn, die vijftig jaar later hier nog lang niet bij iedereen voorbij is, vangt haar staatsbezoek pas op maandag 21 augustus aan.

Dat omstreden en beladen bezoek kan nog genoeg emoties oproepen. Want op die maandagavond hopen zij en de president elk een rede te houden tijdens het staatsdiner in het paleis van Soeharto en dat is een gebeurtenis die in grote spanning wordt afgewacht. Soeharto kwam dertig jaar geleden aan de macht en schoof de eerste president, Soekarno, daarmee terzijde.

Beide toespraken zullen zorgvuldig worden geanalyseerd. Biedt de vorstin haar excuses aan voor alles wat ‘wij’ eeuwenlang Indië hebben aangedaan? Zal ze benadrukken wat beide landen nu bindt? En hoe zal de toon zijn van Soeharto’s boodschap? Verwacht hij een verontschuldiging of benadrukt hij verzoening?

Kransleggingen

Na dit politieke hoogtepunt staat de vorstin een veelkleurig programma te wachten. Ze wordt vergezeld door prins Claus en door Willem- Alexander, de Prins van Oranje. Als alles volgens plan verloopt zullen ze maandagmorgen 21 augustus op het militaire vliegveld Halim bij Jakarta landen.

Bij het paleis aan het Merdeka- of Vrijheidsplein zal president Soeharto hen ceremonieel -en naar beloofd hartelijk- ontvangen. Daarna worden er -ook een beladen momentkransen gelegd; eerst op het Indonesische ereveld Kalibata en dan op het Nederlandse ereveld Menteng Poelo. Daarbij zullen Nederlandse veteranen uit de tijd van de politionele acties aanwezig zijn en vermoedelijk ook hun oud-tegenstanders Indonesische strijders voor de onafhankelijkheid.

Na die plechtigheden volgt een bezoek aan het Erasmushuis in Jakarta, waar een expositie met moderne grafiek uit ons land te zien is. Culturele samenwerking tussen beide landen staat centraal. Deze avond wordt besloten met het genoemde staatsdiner in Soeharto’s paleis.

Dinsdag gaan Koningin en prinsen in Jakarta naar Museum Purna Bhakti Pertiwi, waar de cadeaus staan uitgestald die door de presidenten zijn ontvangen. Ook bewonderen ze het cultureel erfgoed van Indonesië in Taman Mini Indonesia Indah. Nog meer cultuur biedt de Kunstacademie Institut Kesenian Jakarta met beeldhouwwerk en studenten-ateliers. Beatrix is een geestdriftig amateur-beeldhouwster en ook bij andere staatsbezoeken is dit veelal een vast programma-onderdeel.

Na de cultuur en schone kunsten komt de economie volop aan bod. Ten dele gelijktijdig met het staatsbezoek van de vorstin reist een zware economische delegatie mee die geleid wordt door minister van economische zaken dr. G. J. Wijers en de zogeheten Parallelle Economische Missie (PEM) onder aanvoering van werkgeversvoorzitter dr. A. G. H. Rinnooy Kan.

Dinsdagmiddag gaat de vorstin naar de Pameran Produksi Indonesia 1995, een soort RAI-complex met Indonesische produkten. Daar zal ook deze PEM aanwezig zijn en daar zal, als cadeau voor de Indonesische ambtgenoot van minister Wijers, de restauratie van een oud archiefgebouw worden aangeboden. De Koningin is hier de gast van de economische delegatie.

Een vast onderdeel bij zulke staatsbezoeken is een ontvangst door de Koningin van de in dat land verblijvende Nederlandse gemeenschap. In de residentie van de ambassadeur is daar de dinsdagavond voor gereserveerd.

Woensdag neemt het koninklijk gezelschap afscheid van president Soeharto om door te vliegen naar Soerabaja op Oost-Java. In het Provinciehuis daar volgt een presentatie over stadsontwikkeling in die regio. Verder wordt tijdens een bezoek aan de kampong Tambakrejo een project bezocht waar het leven en werk in de kampong wordt verbeterd.

Nederlandse en Indonesische autoriteiten worden ten slotte door de Koningin en prins Claus ontvangen aan boord van de Nederlandse marinefregatten Hr. Ms. Van Nes en Hr. Ms. Van Galen.

Boroboedoer

De volgende dag, donderdag, staat in het teken van Soerabaja en Jogjakarta, te beginnen met een havenrondvaart in Soerabaja en een bezoek aan een scheepswerf. Na de vlucht naar Jogjakarta wordt, uiteraard, ook het- beroemde boeddhistische heiligdom de Boroboedoer bezichtigd. De vorstin ontmoet de gouverneur van Midden-Java en de Soesoehoenan van Solo.

Vrijdag 25 augustus wordt een dorp in de omgeving bezocht, Catoerharjo, waarna de beroemde Kraton (een paleis, maar als complex bewoond door de sultan in de stad Jogjakarta) wordt bezichtigd. De sultan van Jogjakarta ontvangt het gezelschap. Die middag staat ook nog een trip naar het, eveneens befaamde, tempelcomplex Prambanan op het programma.

Daarna wordt het officiële bezoek even onderbroken: Beatrix, Claus en Willem-Alexander zullen de zaterdag en zondag privé doorbrengen in Manado (Menado) op Sulawesi (vroeger Celebes), waar de pers -die in groten getale dit staatsbezoek meemaakt- niet welkom is. De Oranjes bezoeken er onder meer de Minahassa.

Op maandag 28 augustus wordt het officiële bezoek hervat in Balikpapan op Kalimantan (voorheen Borneo). Volgens het RVD-afdelingshoofd mevrouw Jessa van Vonderen belooft dit een zware dag te worden. Het programma start met een bezoek aan een tropenbosproject in Wanariset, met een herstellingsoord voor orang-oetans. En dan volgt een (niet te lange…) wandeling door een primair tropisch oerwoud in het Wartono Kadri onderzoeksbos.

Rubber en olie

De ochtend erna wordt doorgevlogen naar Palembang op Sumatra, waar het Oudheidkundig Museum Balapoetradewa op het hoge gezelschap en de pers wacht. Na de historie volgt de kunstmestfabriek PT Poësri en daarna een rubberplantage van het Sembawa Rubber Research Station. Het dagprogramma wordt afgerond met een bezoek aan de Betoeng Palmolie plantage.

Ook de woensdag wordt nog op Sumatra doorgebracht, te beginnen met de Andalas Universiteit in de stad Padang. De cultuur krijgt weer een plaats: de Academie voor Muziek en Dans in Padang wordt met een bezoek vereerd. En ter afsluiting van het staatsbezoek gaat men naar het Minangkabau Informatiecentrum, eveneens in Padang.

In deze gebouwen met gevels in de vorm van buffelhoorns krijgen de bezoekers documentatie en informatie over de cultuur van dit bekende Sumatraanse volk. Er volgt een wandeling rond dit centrum en in een openluchttheater krijgen de vorstelijke gasten nog inheemse traditionele dansen voorgeschoteld.

De volgende dag, donderdag 31 augustus, vliegt het koninklijk paar met oudste zoon en gevolg vanaf Padang terug naar ons land.

Bedrijfsleven

De economische missie van Wijers en Rinnooy Kan (VNO-NCW), in principe bestaand uit de ”Officiële delegatie“ (de minister c. s.) en de “Parallelle Economische Missie” (de PEM van Rinnooy Kan en de ‘bonzen’ uit het grote bedrijfsleven), heeft een eigen programma. Dat loopt van zaterdag 19 tot vrijdag 25 augustus en speelt zich overwegend in Jakarta en facultatief in Soerabaja af.

Leden van die missie zijn topfunctionarissen van onder meer Schiphol, Ballast Nedam Groep, Heerema Group, Gelderse Papier, Daf Trucks, Fokker, Heineken, KLM, NedLloyd, Koninklijke Scheldegroep, Nederlands Gasunie, Smit Internationale, Scheepswerf Damen, Rabobank, Shell, Unilever, Nutricia, TNO en Stork.

Minister Wijers en de afgevaardigden van deze Nederlandse bedrijven hebben besprekingen met tal van Indonesische bewindslieden, bilateraal en als rondetafelgesprek. Bovendien zullen ze contracten tekenen, een seminar en forum Nederland- Indonesië bijwonen, de eerste steen leggen (Wijers) van een nieuwe bierbrouwerij en zullen ze in Medan een ABN/AMRO-kantoor openen. Diverse malen zal deze missie onderdelen van het staatsbezoek meemaken.