Digibron.nl

Bundesbank wil geen uitstel van euro

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 2 juni 1997
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 15   (Financiën en Economie)

FRANKFURT (AP) - Uitstel van de Europese Monetaire Unie (EMU) is wat de Duitse centrale bank betreft niet aan de orde, ongeacht de onenigheid tussen de bank en de roering over de voorgenomen herijking van de goudvoorraad. Nieuwsberichten dat bankpresident Hans Tietmeyer zou hebben voorgesteld de EMU later dan gepland te laten ingaan werden zaterdagavond door een woordvoerder van Tietmeyer tegengesproken.

Volgens het weekblad Der Spiegel had Tietmeyer gezegd dat het „ook geen ramp” zou zijn als Duitsland straks niet zou voldoen aan het in Maastricht overeengekomen criterium voor de hoogte van de staatsschuld. In een gesprek met regeringsfunctionarissen zou hij de mogelijkheid hebben geopperd om „samen met Frankrijk” tot uitstel van invoering van de euro te komen.

Goudvoorraad

De woordvoerder zei dat dit een verkeerde voorstelling van zaken was en dat Tietmeyer zich nooit in die zin had uitgelaten, noch tegenover Der Spiegel noch elders. Wat betreft de onenigheid over de herwaardering van de goudvoorraad van de Bundesbank verwees de woordvoerder naar een verklaring die de raad van bestuur van de Bundesbank vorige week woensdag had uitgegeven.

De Duitse regering wil het geld dat beschikbaar komt als het goud op zijn werkelijke, hogere waarde wordt geboekt in de staatskas storten om een gunstiger beeld van de Duitse economie te verkrijgen. Zonder deze boekbesluit houdkundige ingreep zou Bonn volgend jaar wel eens niet kunnen voldoen aan de criteria die aan toetreding tot de monetaire unie zijn gesteld.

De Bundesbank vindt dat de regering zich daarmee schuldig zou maken aan gebruik van dezelfde oneigenlijke middelen die zij andere landen verwijt bij hun strijd om voor toetreding tot de monetaire unie in aanmerking te komen en die de stabiliteit van de euro bij voorbaat ondermijnt. Door zo’n monetaire maatregel tegen de zin van de Bundesbank in door te drukken begeeft de regering zich bovendien te veel op het beleidsterrein van de bank, vindt deze.

Minister van financiën Theo Waigel deed de afgelopen dagen zijn best de ruzie met de Bundesbank te sussen. SPD-voorzitter Oskar Lafontaine heeft naar aanleiding van het conflict geëist dat er verkiezingen worden uitgeschreven.

Waigel reageerde zaterdagavond terughoudend toen hij door journalisten werd geconfronteerd met het Spiegel-interview. Hij zei te betwijfelen dat Tietmeyer werkelijk over uitstel had gesproken en wees erop dat een boekbesluit over het al dan niet doorgaan van de monetaire unie volgend jaar door de Europese Raad zou worden genomen. Hij zei geen problemen te hebben met de bankpresident. Over het goudconflict zei Waigel dat belangrijk was dat de Bundesbank de soevereiniteit van het parlement inzake wetgeving erkent, en andersom, dat het parlement niet probeert de bank in monetaire kwesties te beïnvloeden.

Eenwording

Tietmeyer zei in een gisteren gepubliceerde gelukwens aan Waigel, die het record van langstzittende minister van financiën brak, dat deze „ook in moeilijke situaties” altijd de onafhankelijkheid van de Bundesbank had gerespecteerd. „Ondanks de huidige discussies ga ik ervan uit dat hij dat ook in de toekomst zal doen”. Vrijdag had Waigel voor de televisie bevestigd dat hij nog steeds van plan was de waarde van de goudvoorraad opnieuw te laten vaststellen. „Wat in ’99 en ’98 juist en verdedigbaar is, kan in ’97 niet verkeerd zijn”, zei de minister.

Oppositieleider Lafontaine verweet de regering met haar frivole financiële beleid de Europese eenwording in gevaar te brengen. Het gekrakeel rond de begroting, de euro en de goudreserves toonde volgens Lafontaine aan dat het financieel-economisch beleid van de regering-Kohl een mislukking is. „Voor Duitsland zou het goed zijn als de regering de weg vrijmaakte voor nieuwe verkiezingen”, zei Lafontaine in Der Spiegel.