Digibron.nl

Kwart minder varkens na vier maanden pest

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 8 oktober 1997
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 15   (Financiën en Economie)

RIJSWIJK - Door de varkenspest is het aantal varkens in Nederland in vier maanden tijd afgenomen met 3,5 miljoen stuks, ofwel met een kwart.

Op 1 april van dit jaar waren er nog 15,2 miljoen varkens en biggen in Nederland, terwijl dat aantal begin augustus was teruggelopen tot 11,7 miljoen. Ten opzichte van dezelfde periode in 1996 zijn er nu 2,2 miljoen minder varkens. Deze gegevens zijn afkomstig uit een steekproef van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de periode april tot augustus werden 11,7 miljoen dieren gedood. Het gaat daarbij om 4,6 miljoen varkens die geslacht zijn voor de consumptie, 5,4 miljoen varkens en biggen die vanwege de overvolle hokken in de pestgebieden zijn opgekocht en afgemaakt en 1,6 miljoen dieren die geruimd zijn in verband met besmetting van het bedrijf Vorig jaar werden in dezelfde vier maanden 6,1 miljoen dieren geslacht en 2 miljoen dieren geëxporteerd. Dit jaar is er geen uitvoer, vanwege het exportverbod dat de Europese Unie in verband met de varkenspest heeft opgelegd.

Tot de gedode dieren behoren ook veel biggen en jonge varkens. Zo werden in de periode april tot en met juli alleen al 3,8 ftüljoen biggen met een gewicht onder de 25 kilo opgekocht.

Het CBS heeft berekend dat het gemiddelde inkomen van de Nederlandse varkenshouder tot nu toe niet te lijden heeft onder de varkenspest. Hierbij moet echter worden aangetekend dat de onderlinge verschillen wel groot zijn.

Met name in de regio’s waar geen pest heerst, zijn de varkensprijzen door het krappe aanbod sterk gestegen. De vergoeding die de door pest getroffen varkenshouders krijgen is hieraan gerelateerd, waardoor de gedupeerden hier enigszins van profiteren. Voor hen geldt echter dat ze na de ruiming van hun bedrijf geen varkens meer hebben en dus geen inkomen, tot het moment dat ze weer normaal draaien. .

Negatief effect

Dat kan echter nog een behoorlijke tijd duren. Alles bij elkaar betalen de Nederlandse en de Europese overheid (in de verhouding 30-70) dit jaar ongeveer 3,5 miljard gulden aan vergoedingen aan de varkenshouders.

Het CBS verwacht dat dit een negatief effect van 0,6 procent op de economische groei van Nederland heeft. Als hier ook nog de gevolgen voor de toeleverende sector, zoals slachterijen, handelaren en transporteurs, worden bijgerekend, komt het negatieve effect op ongeveer 1 procent, aldus een woordvoerder van het CBS.

Uit de gegevens blijkt ook dat het aantal vleesvarkensbedrijven de afgelopen twaalf jaar met 30 procent is afgenomen. De gemiddelde omvang van een bedrijf is daarentegen sterk toegenomen, van 240 naar 400 dieren.

In de fokzeugenhouderij was zelfs sprake van een explosieve schaalvergroting, aldus het CBS.

Het aantal bedrijven is in twaalf jaar tijd met ruim de helft verminderd, terwijl het gemiddeld aantal fokzeugen per bedrijf met 100 toenam tot 176 stuks.