Digibron.nl

We willen geen buitenbeentjes zijn”

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 24 december 1997
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2   (Kerkelijk Leven)

JERUZALEM - De meeste Messiasbelijdende joden in Israël herdenken in december wel de geboorte van de Messias, maar vieren geen Kerstfeest. Op eerste kerstdag zijn de meesten van hen gewoon aan het werk. Als zij in december tijdens hun bijeenkomsten op sabbat gedeelten uit de Bijbel over de geboorte van Christus lezen, steken zij de chanoekakandelaar aan.

Met Kerst zijn in Israël de winkels, fabrieken en kantoren gewoon open. De Israëliërs vieren het geboortefeest niet. Maar hoe zit dat dan met joden die geloven dat de Jezus de beloofde Messias is? „De gemeente heeft er nog niet echt een besluit over genomen”, zegt Ofer Amitai, voorganger van de Hebreeuwse gemeente in de Narkiss-straat in Jeruzalem namens de geloofsgenoten in zijn land. Onder hen blijken verschillende opinies te bestaan. „De Messiasbelijdende joden hebben verschillende ideeen over Kerstfeest”, zegt Amitai. „Zij die hier in het land geboren zijn, voelen er geen verbintenis mee. Zij zijn er nooit mee opgegroeid en wijzen erop dat de Messias op een heel ander tijdstip in het jaar kan zijn geboren. Maar ik ben bijvoorbeeld in de Verenigde Staten groot gebracht en wij zijn dus wel gewend aan het Kerstfeest”.

Tempelreiniging

Dit jaar valt het joodse chanoekafeest samen met Kerst. Tijdens het chanoekafeest, dat acht dagen duurt, herdenken de joden de reiniging van de tempel onder de Maccabeeën in de tweede eeuw voor Christus. Chanoeka is het feest van het licht: op de eerste dag steken joden één arm van de chanoekakandelaar aan, op de tweede twee armen, totdat alle acht armen van de kandelaar zijn ontstoken. Tijdens het chanoekafeest komt het openbare leven echter niet tot stilstand, zoals tijdens andere belangrijke joodse feesten. Onder Messiasbelijdende joden blijkt een grotere behoefte te bestaan aan het vieren van het chanoekafeest dan aan het Kerstfeest.

„Wij brengen het chanoekafeest in verband met de geboorte van Jezus”, zegt Joseph Ben-Zvi, voorganger van de Bat Tsion-gemeente in Jeruzalem. Dat wil zeggen dat bij hem thuis en in zijn gemeente tijdens het joodse lichtfeest de schriftgedeelten over de geboorte van de Messias worden gelezen. Want om de geboorte van de Messias willen Messiasbelijdende joden niet heen. Hij ziet in de geboorte de vervul ling van het chanoekafeest: de Messias is gekomen om het menselijk hart, de levende tempel, te reinigen. De voorganger wijst erop dat de geboorte van Jezus, samen met Zijn dood en opstanding, het belangrijkste moment is in de heilsgeschiedenis.

Opstanding

Dr. Gershon Nerel, secretaris van de internationale Messiaans-joodse alliantie in Israël en inwoner van de Messiaans-joodse mosjav Yad Ha Shmona, signaleert een verschuiving van aandacht voor de geboorte van Jezus naar Zijn dood en opstanding. Het opstandingsfeest, waarvan de datum op de joodse kalender vaststaat, is het belangrijkste feest. Maar Nereis gemeenteleden willen in de maand december spe ciale aandacht geven aan de geboorte van de Messias.

Tijdens de bijeenkomsten op sabbat lezen zij de gedeelten uit de Bijbel die over de geboorte van de Messias gaan. Nerel vertelde zijn zoon die in het leger dient dat hij voor Kerst geen vrij moet vragen. „Het is geen gebod dat we in de Bijbel terug vinden. We willen niet geidentificeerd worden met de traditionele kerken”.

Yeshua

„De komende sabbat zullen wij een speciale studiebijeenkomst wijden aan het belang van de verschijning van Yeshua”, zegt Nerel. „Wij willen de geboorte niet negeren. We willen op deze wijze ook solidariteit betuigen met de rest van de gelovigen wereldwijd”. In Yad Ha Shmona is overigens wel een kerstboom neergezet. Voor Nerel hoeft dat niet, maar dat is gedaan door de Finse christenen die eveneens in Yad Ha Shmona zijn.

Messiasbelijdende joden geloven dat ze wel aandacht moeten besteden aan de geboorte van dé Messias, maar ze willen dat niet doen zoals de kerken dat hebben gedaan, aldus Ofer Amitai. Ook in zijn gemeente werd Jezus’ geboorte tijdens de vorige sabbat herdacht en wordt er tijdens de komende sabbat aandacht aan besteed. De 25e december is een gewone werkdag. „Dit jaar hebben de kinderen vrij van school omdat het Chanoeka is. Maar in andere jaren gaan ze met Kerst gewoon naar school. Als de kinderen vrij zouden vragen, zouden we buitenbeentjes worden in de samenleving. De Israëliërs zouden ons dan associëren met het traditionele christendom. We schamen ons niet voor wat we geloven, maar we willen de scheiding niet groter maken dan nodig is”.