Digibron.nl

Veiligheid vliegvelden VS laat te wensen over

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 2 december 1999
Auteur: Van onze correspondent
Pagina: 6

NEW YORK - De beveiliging van Amerikaanse vliegvelden is niet indrukwekkend. Inspecteurs van het ministerie van Transport hebben talrijke gebreken vastgesteld. Verschillende malen slaagden zij er zelfs in zonder geldige papieren vliegtuigen binnen te wandelen.

Hadden zij zich niet kort voor het vertrek geïdentificeerd als controleurs van het ministerie, dan waren zij ongehinderd meegevlogen. In een uitgebreid rapport noemt het ministerie een aantal zeer slecht beveiligde vliegvelden. Daaronder vallen onder meer het vliegveld Reagan in Washington, John F. Kennedy in New York, O'Hare in Chicago en de vliegvelden van Salt Lake City, San Francisco, Honolulu en het vliegveld van Miami.

Het laatste vliegveld is het afgelopen jaar al herhaalde malen genoemd in FBI-onderzoeken. FBI-agenten legden contact met grondpersoneel en met vertegenwoordigers van cateringbedrijven. Tegen betaling waren die bereid wapens, drugs en andere goederen illegaal de Verenigde Staten binnen te smokkelen.

Het rapport van het ministerie van Transport kritiseert niet alleen de Amerikaanse luchthavens maar ook de Federal Aviation Administration (FAA). Deze Amerikaanse rijksluchtvaartdienst moet namelijk niet alleen toezien op de veiligheid in de lucht maar ook op de vliegvelden. Volgens het ministerie is de FAA daarin veel te laks.

Maatregelen

Inspecteurs van het ministerie konden in veel gevallen gemakkelijk beveili gde zones binnenkomen door zich eenvoudig aan te sluiten bij mensen die daartoe wel toegang hadden. Ze bezochten vrachtloodsen zonder dat iemand vroeg wat ze kwamen doen. Op deze manier kwamen de inspecteurs ook vliegtuigen binnen, in sommige gevallen zelfs zonder dat iemand vragen stelde. In sommige gevallen wandelden de inspecteurs meermalen hetzelfde vliegtuig in en uit zonder dat iemand vroeg wat zij er te zoeken hadden.

In 43 gevallen was er zelfs helemaal geen personeel aan boord; in 44 gevallen was er wel personeel aan boord maar dat stelde geen vragen. In dertien gevallen kon men ten minste drie minuten ongestoord z'n gang gaan voordat iemand vragen stelde. Slechts bij achttien van de 117 inspecties werden de inspecteurs binnen drie minuten door iemand van de bemanning aan de tand gevoeld.

De FAA reageerde geïrriteerd op het rapport van het ministerie. De dienst zegt dat gebreken in de veiligheidssystemen van vliegvelden bekend zijn en "dat samen met de directies van de luchthavens gekeken wordt naar effectieve maatregelen om de zwakke plekken in het systeem te dichten." Woordvoerster Tara Hamilton van het vliegveld Reagan in Washington zegt dat er samen met de FAA hard wordt gewerkt aan verbeteringen. "Maandelijks komt een veiligheidscommissie van vertegenwoordigers van de luchthaven, van de FAA en van de luchtvaartmaatschappijen bijeen om de actuele problemen te bespreken", aldus Hamil- ton.

Dat is ook dringend nodig volgens het ministerie van Transport. Het rapport wijst erop dat er 173 pogingen werden gedaan illegaal beveiligde zones binnen te dringen. Dat lukte 117 keer. Dat is met 68 procent "veel te zwak", aldus het rapport.

Dat meldt verder dat inspecteurs ook 25 keer alarmsystemen in werking stelden. In tien gevallen nam het veiligheidspersoneel daarvan helemaal geen notitie. In totaal stelde het rapport 393 "ernstige inbreuken van het veiligheidssysteem" vast. Het ministerie kondigde aan dat de "agressieve veiligheidscontroles op alle Amerikaanse luchthavens" worden opgevoerd. "Het is verontrustend dat zelfs eenvoudige zaken zoals het vragen naar iemands identiteit en het controleren of mensen wel de bevoegdheid hebben bepaalde zones te betreden in veel gevallen worden nagelaten", aldus het rapport.