Digibron.nl

Commotie over klinkers in Amsterdam

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 10 februari 2000
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11

AMSTERDAM (ANP) - Moet een stukje wegdek van vijftig meter van het Singel in Amsterdam worden geasfalteerd of moeten er klinkers komen om het 17e-eeuwse aanzicht van de gracht in stand te houden?

Dat was de prangende vraag waarover de Amsterdamse gemeenteraad zich gisteren boog en waardoor de gemoederen danig verhit raakten. Het aantal voor- en tegenstanders van klinkers leek bij aanvang van de stemming gelijk. Voor PvdA reden om voor de zekerheid ook een raadslid op te roepen dat nog nauwelijks was bekomen van haar kraambed. Uiteindelijk stemde de raad, tegen de wens van het college in, vóór de motie van D66 om het stukje Singel tussen het Spui en de Munt te voorzien van klinkers. De VVD en GroenLinks stemden tegen.

Volgens berekeningen komt het verkeerslawaai door het gebruik van klinkers met drie decibel boven de wettelijke norm. Als oplossing voor de geluidsoverlast besloot de raad op dit stukje weg ook een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te voeren.

Volgens wethouder Köhler (Verkeer) kan dit juridisch niet, omdat het traject deel uitmaakt van het hoofdverkeersnet in de stad. Bovendien zouden er dan ook verkeersdrempels en snelheidsbeperkende maatregelen moeten komen. Volgens hem is instelling van een snelheidslimiet om geluidsoverlast te beperken oneigenlijk gebruik van de wet.