Digibron.nl

De doorbraak van de zonneboiler

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 9 december 2000
Auteur: B. J. H. H. van Daalen
Pagina: 35   (Voorkeur)

De gemeente Eindhoven mag zich sinds vorige week Zonneboilerstad 2000 noemen. Het is dit jaar de zesde keer dat het ministerie van Economische Zaken deze verkiezing organiseerde. De Noord-Brabantse stad kreeg de titel omdat zij er alles aan doet bij nieuwbouwprojecten de inwoners te stimuleren een zonneboiler te nemen, zodat het gasverbruik en de CO-uitstoot worden verminderd.

Eindhoven heeft in de nieuwbouwwijken Blixembosch 2 en Driehoeksbos ruim 500 zonneboilers geplaatst. De inbouw van de apparatuur werd voor de kopers extra aantrekkelijk gemaakt door deelname aan een regionaal zonneboilerproject. Omdat het project op zo'n grote schaal werd toegepast, kon de Milieudienst Regio Eindhoven bij de fabrikanten lage prijzen voor de systemen bedingen.

Op 13 juni stelde de gemeenteraad van Eindhoven een nieuwe subsidieregeling voor zonneboilers in de bestaande bouw vast. De regeling geldt twee jaar en de subsidie bedraagt 350 gulden. Voor een standaard zonneboiler is bovendien 1500 gulden subsidie van de landelijke overheid beschikbaar, zowel voor zonneboilers die worden geplaatst in bestaande woningen als in nieuwbouw.

In de afgelopen periode hebben zo'n honderd inwoners van Eindhoven een zonneboiler gekocht of gehuurd. De gemeente beschouwt zonneboilers als vergunningvrije bouwwerken. Dat scheelt voor de eigenaars veel administratieve rompslomp.

Gerwin van Eert van de Milieudienst Regio Eindhoven is ingenomen met de prijs. "We doen nu voor het tweede jaar mee. De publiciteit heeft vruchten afgeworpen. De inspanningen van de gemeente om mensen ervan te doordringen gebruik te maken van energie uit duurzame bronnen zijn beloond."

Volgens Van Eert past het streven van de gemeente in de landelijke doelstelling om in 2010 10 procent van het totale energieverbruik uit duurzame bronnen te halen. De Milieudienst Regio Eindhoven werkt hierbij nauw samen met het energiedistributiebedrijf NRE.

Fossiel

Minister Jorritsma zei tijdens het bekendmaken van de winnaar, eind vorige maand, dat vanaf 1 januari 2001 de zonneboiler is opgenomen in de Energiepremieregeling: "De zonneboiler is een uitstekende manier om met minder fossiele brandstoffen water voor bad of douche te verwarmen. Iedere Nederlander kan met een zonneboiler zelf duurzame energie opwekken en zo een bijdrage leveren aan het verminderen van het klimaatprobleem. Daarom geven wij de zonneboiler nog een extra zetje in de rug."

Genomineerd voor de verkiezing Zonneboilerstad 2000 waren ook de gemeenten Den Haag en Tilburg. Via radio en internet konden luisteraars en bezoekers stemmen op een van de drie gemeenten. Zo'n 3500 Nederlanders reageerden. Ruim 1300 vonden Eindhoven het beste uit de bus komen. Vorig jaar werd Deventer uitgeroepen tot Zonneboilerstad.

Met de verkiezing worden de voordelen van duurzame energie extra onder de aandacht van bestuurders, bouwers en consumenten gebracht. Mensen met een zonneboiler in hun woning gebruiken minder gas en stoten minder schadelijke broeikasgassen uit. In Nederland zijn inmiddels meer dan 45.000 zonneboilers geplaatst.

Onooglijk

Steeds meer inwoners maken gebruik van zonne-energie. Vooral bij nieuwbouwprojecten is deze vorm van energie meer en meer gangbaar. Overal verschijnen de donkerblauwe spiegelende platen op daken van woningen en gebouwen. Fraai of onooglijk? De meningen zijn verdeeld. "Het belangrijkste is dat je met zonne-energie het milieu ten dienste staat", zegt Herman Eijpe van energiemaatschappij REMU.

Eijpe woont in een van de twee energiebalanswoningen in de nieuwbouwwijk Nieuwland in Amersfoort. In de huizen worden alle mogelijke methoden voor energiebesparing toegepast. Zo is het hele dak voorzien van zonnecollectoren. In de andere woning is het informatiecentrum van de REMU ingericht.

In Nieuwland heeft de REMU sinds 1993 een zonne-energieproject lopen. Scholen, flats, woningen en een sporthal in een deel van de wijk maken gebruik van zonne-energie. Duizenden deskundigen uit binnen- en buitenland bezochten 's werelds grootste proefwijk. Inmiddels zijn er zo'n 1500 zonneboilers geplaatst. De REMU heeft ook proeven lopen waarbij elektriciteit wordt opgewekt door middel van zonnecollectoren.

Eijpe: "Vooral buitenlanders zijn verbaasd over wat hier gebeurt. Verschillende ideeën om ook in andere landen, zoals Italië, dergelijke projecten te starten, zijn hier geboren. Steeds meer mensen raken ervan doordrongen dat zonne-energie de toekomst heeft. Je moet het niet om het geld doen, maar als het milieu je lief is, dan gebruik je deze duurzame bron."

Duur

Volgens Eijpe zijn op dit moment zonnecollectoren nog duur in de aanschaf. "Gelukkig kunnen particulieren subsidie krijgen." Volgens Eijpe zijn collectoren vooral geschikt bij nieuwbouwprojecten. "De aanschafkosten zitten dan verwerkt in de koopprijs. Kopers merken het dan niet eens in hun portemonnee."

Volgens Hans Kemperink, directeur van het bedrijf Dutch Solas Systems (DSS) in Enschede, gaat Nederland de komende jaren massaal aan de zonneboiler. "De zonneboiler is een van de weinige investeringen in een woning die zichzelf altijd terugverdienen.

Momenteel wordt de aanschaf nog gedeeltelijk gesubsidieerd, maar binnen niet al te lange tijd wordt van 6,4 miljoen woningen een energieprestatieanalyse gemaakt. Door middel van de ecotaks wil de overheid dan het energiegebruik in huishoudens sturen. Dit zal een doorbraak voor de zonneboiler betekenen."

Laklaag

De directeur legt uit hoe de zonneboiler werkt. De collector die op het dak ligt, bestaat uit een zwarte aluminiumplaat, de absorber, die een koperen leidingsysteem omsluit. Door de leidingen wordt water gepompt. De speciale vorm, de materiaalkeuze en de speciale laklaag zorgen ervoor dat de absorber optimaal warmte van de zon opneemt.

Het leidingsysteem komt uiteindelijk uit in een binnenshuis geplaatste boiler. Een warmtewisselaar zorgt ervoor dat het tapwater in de boiler verwarmd wordt. Eventueel kan dit door middel van gas of elektriciteit worden naverwarmd om de gewenste temperatuur te krijgen.