Digibron.nl

Spoorwegen blijven in staatshanden

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 29 maart 2002
Auteur: Redactie politiek
Pagina: 5

DEN HAAG - De Nederlandse Spoorwegen blijven in handen van de staat, ook als een buitenlands bedrijf de leiding overneemt. In dat geval wisselt de NS alleen van managementteam. Al het overige personeel komt automatisch in dienst van het nieuwe bedrijf.

Met die eis van de Tweede Kamer stemde minister Netelenbos van Verkeer gisteren in. De Kamer debatteerde met haar over de Spoorwegnet en de Concessiewet, die de NS tot 2015 een zogenaamde concessie geven om van het spoor gebruik te maken.

Netelenbos wilde in eerste instantie ook andere partijen, bijvoorbeeld de Duitse spoorvervoerder DB, de kans geven de concessie in de wacht te slepen. Door ingrijpen van de Kamer wordt het in de toekomst slechts mogelijk dat het management van het spoorbedrijf in vreemde handen komt.

De Kamer ging gisteren in meerderheid achter de Spoorwegwet en de Concessiewet staan, die de nieuwe relatie tussen overheid en Spoorwegen regelen. Wel scherpte het parlement de wettelijke verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer voor het spoor nog flink aan.

Netelenbos zegde toe dat stations, gebouwen en de grond langs het spoor in de toekomst in overheidshanden komen. Het kost de rijksjuristen echter nog flink wat tijd om te regelen dat dit eigendom van NS Vastgoed kan worden overgenomen.

Het grootste geschilpunt zal pas volgende week, bij de stemmingen over beide wetten, worden beslecht. Dat betreft de bestuurlijke structuur van het bedrijf dat de rails beheert en de verkeersleiding uitvoert. Netelenbos wil hier een zelfstandige NV van maken. Een deel van de Kamer heeft daar grote twijfels over en wil infrabeheer in handen van de overheid houden.

SGP-kamerlid Van den Berg heeft die gedachte vormgegeven in een 26 kantjes tellend amendement. VVD en PvdA spraken zich hierover vandaag nog niet helder uit.