Digibron.nl

Investeringen tegen verdroging Achterhoek

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 6 augustus 2003
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9

DOETINCHEM (ANP) - Het waterschap Rijn en IJssel maakt zich zorgen over de verdroging van landbouw- en natuurgebieden in de Achterhoek. De zandgronden zijn de laatste jaren ernstig verdroogd door het klimaat en de inrichting van het landschap.

Het waterschap heeft de afgelopen zes jaar al 5 miljoen euro geïnvesteerd om de verdroging tegen te gaan.

Na de bouwvak start het waterschap een nieuw project om in het gebied Hengelo-Zelhem de verdroging te lijf te gaan. Watergangen die vroeger zijn gecreëerd voor het versneld afvoeren van water voor de landbouw worden voor een deel gedempt.

Deze maatregel is nodig om de al lage grondwaterstand in de Achterhoek te verhogen. Wegens de bodemophoging moeten ook duikers worden verlegd en betonnen stuwen aangebracht. Dit plan kost 350.000 euro.