Digibron.nl

Bonden willen CAO-overleg met Akzo Nobel hervatten

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 9 oktober 2003
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13

ARNHEM (ANP) - FNV Bondgenoten en de CNV Bedrijvenbond roepen Akzo Nobel op het overleg over een nieuwe CAO nog een kans te geven. Doet het bedrijf dat niet, dan dreigen er acties, aldus de bonden.

"Wij willen dat het overleg wordt hervat en dat er dan ook eindelijk onderhandeld kan worden op basis van de punten die werknemers van belang vinden. Anders dreigen er acties", aldus bestuurder B. Roodhuizen van FNV Bondgenoten gisteren.

Het overleg over een nieuwe CAO voor de circa 13.000 werknemers van Akzo Nobel in Nederland raakte deze zomer in een impasse. De directie van het chemie- en farmaciebedrijf wil wegens nieuwe boekhoudregels de pensioenregeling wijzigen. De werkgever en de vakbonden kwamen hierdoor recht tegenover elkaar te staan. Daarom legden beide partijen uiteindelijk een eindbod op tafel.

"De leden hebben vrijwel unaniem het bod van de werkgever afgewezen en de bereidheid getoond actie te willen voeren om het CAO-overleg open te breken. Er heerst grote frustratie onder de leden omdat Akzo Nobel tot nu toe alleen over de eigen voorstellen wil praten", stelde Roodhuizen. Zijn collega onderhandelaar F. van de Veen van de CNV Bedrijvenbond sluit harde acties met stakingen niet uit als het bedrijf niet over de brug komt.

Akzo Nobel stelde in zijn eindbod voor een éénjarige CAO een loonsverhoging van 2 procent per 1 juli 2003 in het vooruitzicht. Deze verhoging zou maar voor de helft moeten doorwerken in de opbouw van de pensioenrechten om het concern geld uit te sparen. Op 1 februari 2004 volgt een loonsverhoging van 0,5 procent, die wel geheel doorwerkt in de pensioenen.

In het tegenbod van de vakbonden, naast FNV Bondgenoten ook de CNV Bedrijvenbond en De Unie, werd een salarisverbetering gevraagd van 2,25 procent per 1 juni 2003. Deze zou dan ook helemaal moeten doorwerken in de pensioenopbouw. "Het niet volledig indexeren is de bijl aan de wortel van de pensioenen en zorgt voor grote boosheid onder de leden", aldus Roodhuizen.

Akzo Nobel zegt altijd bereid te zijn met de bonden te praten over een nieuwe CAO. "We hebben al vijf keer onderhandeld en daarbij zijn net zo goed punten van de vakbeweging als die van ons aan de orde gekomen", aldus een zegsman van het bedrijf.