Digibron.nl

Aantal WW'ers groeit tot boven de 300.000

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 18 mei 2004
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal mensen met een WW-uitkering is eind maart gegroeid tot bijna 307.000. Dat zijn er 26.000 meer dan eind vorig jaar.

"Het is voor het eerst sinds mei 1998 dat het aantal WW-uitkeringen weer boven 300.000 uitkomt", aldus uitkeringsinstantie UWV gisteren.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar nam het aantal WW-uitkeringen in de eerste drie maanden van dit jaar met 32 procent toe. Het UWV verwacht dat de stijging heel 2004 zal aanhouden. De instantie schat dat op het einde van dit jaar 365.000 mensen in de WW zullen lopen.

De werkloosheid nam vooral toe onder jongeren. In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar steeg het aantal WW'ers onder de 24 jaar met bijna 42 procent. Met een groei van 9 procent steeg het aantal WW-uitkeringen onder mensen ouder dan 57,5 jaar veel minder snel. Het UWV onderzoekt of dit komt door recente maatregelen van het kabinet, zoals de herinvoering van de sollicitatieplicht voor mensen van 57,5 jaar en ouder.

Naast de WW keert het UWV ook de WAO uit. In de eerste drie maanden daalde het aantal WAO'ers met 6000 tot bijna 780.000. In de periode nam het aantal aanvragen voor een WAO-uitkering met 20 procent af in vergelijking met het laatste kwartaal van 2003. De instroom in de WAO zal daarom de komende maanden blijven dalen, denkt het UWV. "De huidige wetgeving blijft effect sorteren."

Zo zijn werknemers en werkgevers er zelf verantwoordelijk voor geworden om zieke mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Hierdoor hoeven zij minder vaak een uitkering door arbeidsongeschiktheid aan te vragen.

Mede onder invloed van de zwakke economie, waardoor mensen terughoudender worden om zichzelf ziek te melden, denkt het UWV dat het aantal WAO'ers zal blijven afnemen tot 768.000 op het einde van dit jaar. Eind 2003 waren dat er nog 786.000.

Het UWV had in het eerste kwartaal moeite alle WAO-keuringen op tijd uit te voeren door een nieuwe manier van werken. Het verwacht dat de productiviteit snel weer op orde zal zijn.