Digibron.nl

Nummer 10

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 22 april 2006
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13   (claxon)

De Heere Jezus is echt opgestaan. De discipelen kunnen het bijna niet geloven. Elke keer als de Heere Jezus naar hen toekomt, moet Hij het duidelijk laten merken dat Hij het is. In Johannes 21:1-14 lezen we de geschiedenis van de ontmoeting van de Heere Jezus met Zijn discipelen bij de zee van Tiberias. Deze keer is het Johannes die ziet Wie de vreemdeling aan de oever is. Met welke woorden hij dat zegt, ontdek je als je de puzzel, ingestuurd door Annie Duim, maakt. Beantwoord onderstaande vragen. De letters op de kruisjes vormen, van boven naar beneden gelezen, de oplossing.

01. Wie wordt ook wel Didymus genoemd? - x - - - -

02. Petrus zei tegen de discipelen: Ik ga - - - - x -

03. Op welk tijdstip gaan ze vissen? In de - - - - x

04. Hoe noemt Jezus Zijn discipelen als Hij vraagt om enige toespijs? - x - - - - - - - -

05. Het net was bijna niet te tillen vanwege de hoeveelheid - - x - - -

06. Waarmee omgordde Petrus zich? - - - - - - - - - x

07. Hij wierp zich in de - x -

08. Hoeveel ellen waren de discipelen van de kant? - - - - x - - - - - -

09. Waar lag de vis van de Heere Jezus op? - - - x - - - - -

10. Het net zal vol vissen. - - - - x

11. Wat gaf Jezus Zijn discipelen nog meer behalve vis? - x - - -

12. Voor de hoeveelste keer had Jezus Zich nu geopenbaard? - - - - x