Digibron.nl

Puzzel 30

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 9 augustus 2008
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 8   (claxon)

Ik geloof in... de Heere Jezus Christus, ten derde dage wederom opgestaan van de doden. De Heere Jezus is niet in het graf gebleven. Hij heeft de dood overwonnen. De sterke Held kon niet in het graf blijven, want dan zou niemand zalig kunnen worden. Maria Magdalena zag en sprak Hem als eerste. Dat mocht ze niet voor zichzelf houden. Zij heeft een boodschap voor de discipelen. Welke boodschap, dat lees je wanneer je de puzzel hebt opgelost. Zoek Johannes 20 op en kies het juiste antwoord uit de antwoorden onder aan de puzzel. De woorden tussen () vormen de oplossing.

01. Op welke dag van de week ging Maria naar het graf?

02. Naar wie liep Maria?

03. Wie kwam het eerst bij het graf?

04. Wat zag hij in het graf liggen?

05. Wat wisten de discipelen nog niet?

06. Wat zag Maria in het graf?

07. Welke kleur had hun kleding?

08. Wie denkt Maria daarna te zien?

09. Wat betekent "Rabbouni"?

10. De deuren waren...

11. Wat toonde de Heere Jezus Zijn discipelen nog meer dan Zijn handen?

12. Wat werden de discipelen toen zij de Heere zagen?

13. Wat moesten zij ontvangen? andere discipel (de) - de Schrift (gezien) - doeken (de Heere) - eerste dag (dat) - gesloten (haar) - Heilige Geest (had) - hovenier (dat) - Meester (Hij) - Petrus (zij) - twee engelen (had) - verblijd (gezegd) - wit (en) - Zijn zijde (dit)