Digibron.nl

Jaarlijkse conferentie van Nentsen in Vorkuta

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 6 mei 2011
Auteur: Albert-Jan Regterschot
Pagina: 4   (Puntkomma : kerk)

Zo'n 200 Nentsen bezochten begin dit jaar de jaarlijkse conferentie van de niet-geregistreerde baptistengemeenten in de Russische stad Vorkuta. Die werd georganiseerd met ondersteuning van de Nederlandse stichting Friedensstimme. Bij temperaturen onder de -30 graden reisden de Nentsen per sneeuwscooter of rendierslede soms honderden kilometers over de toendra.

Ruim tien jaar geleden werden de eerste Nentsen bereikt met het Evangelie. De zendingsactiviteiten werden ontplooid vanuit de Russische baptistengemeente in Vorkuta, voortgekomen uit door Stalin naar de werkkampen gedeporteerde christenen. Onbedoeld legde de wrede dictator daarmee het fundament voor de verspreiding van het Evangelie.

In het noorden van Rusland leven in totaal zo'n 40.000 Nentsen. Ze wonen in tsjoems, een soort tenten met een vloeroppervlak van zo'n 15 vierkante meter. Daar en buiten bij de rendierkudde speelt het gezinsleven zich af. Vaak wonen meerdere generaties bij elkaar in één tsjoem.

De Nentsen zijn nomaden. Hun kudde, met soms wel meer dan honderd rendieren, bepaalt waar ze wonen. Als het voedsel op een bepaalde plek op is, reizen kudde en familie verder. De rendieren eten vooral mos, dat in de winter onder een sneeuwlaag schuilgaat. In de zomer zijn er meer eetbare plantjes.

Opvallend tijdens de conferentie in Vorkuta is de zichtbaar grote honger naar het Woord onder de Nentsen. Tijdens de urenlange samenkomsten zitten of staan mensen geduldig te luisteren. De Schriftuitleg door verschillende voorgangers wordt met grote aandacht gevolgd. "Er is nog heel weinig kennis van Gods Woord en geestelijke zaken", aldus voorganger Nicolai Gontsjarov. uit Vorkuta. "De jaarlijkse samenkomst wordt daarom altijd gevolgd door een Bijbelcursus van een week."

Behalve voor Bijbelstudie is er ook tijd voor ontmoeting. Hoewel bijna alle Nentsen elkaar kennen, leven de families meestal ver van elkaar. De jaarlijkse conferentie is dan ook dé gelegenheid om de banden aan te halen. Bovendien is er gelegenheid om te handelen. Veel herders gaan in de week voor of na de conferentie rendiervlees en -huiden verkopen in de stad. Inkopen die in Vorkuta zijn gedaan, worden op de terugreis meegenomen naar de tsjoem.