Digibron.nl

Opnieuw kennismaken met Lloyd-Jones

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 16 juli 2013
Auteur: Maarten Stolk
Pagina: 9   (Puntkomma)

De Canadese anglicaanse theoloog J. I. Packer raakte ooit ernstig in conflict met D. Martyn Lloyd-Jones (1899-1981). Toch noemt hij de Londense predikant „de grootste man die ik ooit heb gekend. Dat tekent het belang van Lloyd-Jones, van wie een biografie is verschenen.

Helemaal nieuw is de levensbeschrijving niet. ”The life of D. Martyn Lloyd-Jones” van Iain Murray, in de jaren vijftig assistent van Lloyd-Jones in de Westminster Chapel in Londen, is een bewerking van de biografie die in 1982 en 1990 in twee delen verscheen. Die is uitstekend en goed gedocumenteerd, maar wel ruim 1200 bladzijden dik. Niet echt een biografie die je in één adem uitleest.

Het is een goede zet van de Schotse uitgever The Banner of Truth Trust om dit standaardwerk opnieuw uit te geven, maar dan in verkorte vorm. Iain Murray heeft echter meer gedaan dan zijn verhaal samenvatten tot (toch nog) zo’n 450 pagina’s. De tekst is hier en daar herschreven en de recentere literatuur over Lloyd-Jones is erin verwerkt, zoals ”Martyn Lloyd-Jones. A Family Portrait” (1995) en de bundel ”Engaging with Martyn Lloyd-Jones. The life and legacy of ”the Doctor”” (2011). Dat levert een biografie op die nog wat meer kleur geeft aan de persoon van Lloyd-Jones en waarin ook wat meer oog is voor de tekortkomingen van de Londense predikant.

Het leven van Lloyd-Jones roept vooral verwondering op over de weg die God met mensen gaat. Lloyd-Jones, geboren in Wales, maakte een flitsende carrière als student medicijnen en arts. Maar God zette hem stil, en Lloyd-Jones werd –zonder theologische opleiding– predikant in Aberavon in Zuid-Wales. Wat hij zelf had geleerd, verkondigde hij op de kansel: de vrije genade van God voor zondaren. Hij benadrukte de noodzaak om tot Christus te komen.

Lloyd-Jones werd in 1938 beroepen als assistent van dr. Campbell Morgan in de Westminster Chapel, hartje Londen. Later, in 1943, werd hij er predikant. Lloyd Jones was ervan overtuigd dat het Woord het moest doen. Hij hield twee diensten op zondag en daarnaast één op vrijdagavond. Het aantal kerkgangers van de Westminster Chapel groeide van 200 naar 1400.

Lloyd-Jones ging op 68-jarige leeftijd met emeritaat, waarna hij veel tijd besteedde aan de uitgave van zijn preken. Het bekendst werden de series over de Bergrede, Handelingen, de brieven aan de Romeinen en aan de Efeziërs.

Puriteinen

De invloed van Lloyd-Jones op de kerk in de twintigste eeuw was groot. Net als James Packer vroeg hij aandacht voor een gezonde, gereformeerde leer. Lloyd-Jones las graag reformatoren en puriteinen en stimuleerde anderen dat ook te doen. De predikant droeg bij aan de opleving van het calvinisme in Groot-Brittannië en de Engelstalige wereld.

Murray tekent Lloyd-Jones als een man die zijn hele leven richtte op de heerlijkheid van God in de redding van zondaren. Hij was een krachtig evangelist, een buitengewone Bijbeluitlegger – een echte dienaar van het Woord.

Heel wat boeken van Lloyd-Jones zijn inmiddels in het Nederlands vertaald. Een biografie als deze ontbreekt echter nog. Het zou mooi zijn als een Nederlandse uitgever deze handschoen zou oppakken.


Boekgegevens

The life of D. Martyn Lloyd-Jones, 1899-1981, Iain H. Murray; uitg. The Banner of Truth Trust, Edinburgh, 2013; ISBN 978 1 84871 180 8; 476 blz.; € 12,90.