Digibron.nl

Geen Bijbels per post meer naar Ghana

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 21 oktober 2015
Auteur: Jan van ’t Hul
Pagina: 15   (Kerk)

DORDRECHT. Ghana, liggend aan de Golf van Guinee. Het merendeel van de bevolking is christen, maar velen van hen hebben geen Bijbel. De commissie Bijbelverspreiding uit Dordrecht heeft meer dan dertig jaar de Bijbelse boodschap naar Ghana verstuurd, per post. Nu is het werk van de commissie beëindigd.

A. Jobse, secretaris van de commissie Bijbelverspreiding, heeft Ghana negenmaal bezocht. Het land, een vroegere Engelse kolonie, is onafhankelijk en is voor Afrikaanse begrippen zelfs redelijk welvarend, zegt hij. „De politieke situatie is stabiel en de mensen leven in vrede met elkaar. Ghanese christenen zijn wel huiverig voor Boko Haram in het nabijgelegen Nigeria. Verder word je er ook volop geconfronteerd met armoede. Als je Ghana binnenkomt, maak je echt een duik in Afrika.”

Blythswood

Eind jaren zeventig ontstonden er wat contacten tussen het deputaatschap Bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten en het Schotse traktaatgenootschap Blythswood Tract Society. Jobse: „Zij verspreidden traktaatjes en Bijbelcursussen in Nigeria en Ghana. Maar het werk groeide hun boven het hoofd. Met als gevolg dat het deputaatschap het werk in Ghana van de Schotten overnam.”

Onder de paraplu van het deputaatschap Bijbelverspreiding ontstond de commissie Bijbelverspreiding, die vooral werd bemand door leden van de gereformeerde gemeente te Dordrecht. Door middel van het werk –van wat de ”commissie Dordrecht” is gaan heten– zijn sedertdien tienduizenden Bijbels in Ghana verspreid.

De vraag naar Bijbels was groot, vertelt Jobse. „We kregen honderden, duizenden verzoeken om een Bijbel.”

Daarnaast ontwikkelde de commissie eenvoudig cursusmateriaal, eerst over de Bijbelboeken Markus en Handelingen, later over het Johannesevangelie. „Dat stuurden we per post naar Ghana, inclusief retourenvelop voor het huiswerk. Een derde deel daarvan kwam terug. Het gemaakte huiswerk lieten we nakijken door tientallen correctoren. Daarna stuurden we het weer terug naar Ghana, mét een volledige Holy Bible erbij.”

Met een klein aantal doorzetters werd een cursus over de Heidelbergse Catechismus gedaan. De Ghanezen die ook deze cursus volgden, kregen behalve een certificaat ook het boek ”The christian’s great interest” van William Guthrie cadeau.

In de afgelopen dertig jaar heeft de commissie Dordrecht ongeveer 190.000 aanvragen om een cursus behandeld en zijn er een slordige 350.000 poststukken verstuurd. Jobse schat dat er 60.000 man-uren in zijn geïnvesteerd.

Digitaal

De komst van internet heeft het schriftelijke cursuswerk gaandeweg parten gespeeld. „Onze contacten met de cursisten in Ghana verliepen uitsluitend per post. Dat leverde natuurlijk weleens wat vertraging op. Uiteindelijk hebben we besloten ermee te stoppen. We zijn echter wel blij dat het deputaatschap naar wegen zoekt om via internet met het cursuswerk door te kunnen gaan. Er zijn plannen in de maak om het werk online voort te zetten.”

De commissie Dordrecht heeft, zegt Jobse, het brood uitgeworpen op het water. „Wij gaan niet over de vrucht op het werk, die is voor ons niet meetbaar. Maar iedere Bijbel is een zendeling, zei Spurgeon. Het Woord is verspreid, door cursussen, Bijbels, traktaten en pamfletjes. Het Woord zal, naar Jesaja 55, niet ledig tot Hem wederkeren. We noemden dit werk weleens: „Zending per post.””


In Accra is nu een Bijbelwinkel gevestigd

In 1994 werd in de Ghanese hoofdstad Accra een boekwinkel geopend. De winkel wordt bevoorraad door uitgeverijen uit Schotland en Amerika. Boeken van bekende predikanten zoals Ryle, Bunyan, Owen en Watson worden er voor bodemprijzen verkocht. Ook ligt daar de vertaalde kinderbijbel van H. van Dam op de plank, naast de Bijbelvertellingen van ds. C. J. Meeuse.

Jobse: „Theologen uit Ghana en uit de omliggende landen hebben de weg naar de winkel gevonden. We hebben er een verschuiving gezien van charismatische opvattingen naar het puriteinse/reformatorisch gedachtegoed.”