Digibron.nl

OPROEP TOT MOBILISATIE

Bron: De Saambinder
Datum: donderdag 5 juli 1956
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

De Minis'ter van Oorlog en van Marine, Zijne Excellentie Ir. C. Staf, verklaarde in een rede in de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

„Laat men de jonge mensen (in de mUitaire dienst) zelf de plicht opleggen om te helpen het vloeken te verhinderen. Wanneer de militairen ibevreesd zijn voor represaüle-maatregelen, laat men zich dan tot mij wenden".

Dringende oproep tot mobilisatie van alle krachten onder de militairen van alle rangen om het misbruiken van de heilige namen van God radicaal te doen ophouden.

Mannen en jongens in de militaire dienst, helpt ons en strijdt zelf voor een grote morele overwinning in 1956. Laat het vloeken en spreekt tegen de vloeker. Leger, Luchtmacht en Marine geven aan de burgers van Nederland het voorbeeld. Het wachtwoord is: Vrees God en houd Zijn geboden. Berichten over resultaten en klachten over de strijd tegen de ontheiliging van Gods Naam door de militairen, zenden aan de 'secretaris van de „Bond tegen het vloeken", de heer N. M. Laarman, Sportlaan 45 te 's-Gravenhage.