Digibron.nl

Geld of goed

Bron: De Saambinder
Datum: donderdag 6 december 2018
Auteur: P. Schalk
Pagina: 6

‘Welnee!’ Dat was het welsprekende antwoord van tweederde van de gereformeerde gezindte op de vraag of geld een te grote plaats inneemt in hun leven. ‘Ja’, zo luidde bij die RD-enquête bij ruim 80 procent het antwoord op de vraag of de gereformeerde gezindte materialistischer werd.

Eigenlijk zit er een tegenstrijdigheid in deze antwoorden. Iedereen wordt materialistischer, maar bij mij valt het wel mee. Goed om eens na te denken over geld en goed.

‘Geld maakt niet gelukkig, maar het is wel gemakkelijk als je het hebt’. De uitdrukking is bekend. En er zit een diepe waarheid in. Want wat heb je aan veel geld als je er alleen voor staat? Of wat moet je met je rijkdom als je huwelijk stukloopt? En zou je al je geld niet willen geven voor gezondheid als je plotseling ernstig ziek wordt? Allemaal voorbeelden die duidelijk maken hoe relatief het bezit van geld en goed is. Zelfs de duivel weet het als hij tegenover God staat en zegt: ‘Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven’ (Job 2:4b). Oftewel, geld en goed vallen weg als we in de problemen komen. Maar voor het dagelijks leven is het toch wel van belang.

Geld, een risico

Gemakkelijk als je het hebt. Ja, dat is waar. Maar geld is ook een risicovol bezit. In 1 Timótheüs 6 staat een waarschuwende tekst: ‘Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in de strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mens doen verzinken in verderf en ondergang’.

Blijkbaar kan geld je vastgrijpen, in die zin dat het je leven gaat beheersen. En dat loopt fout af. Vandaar dat in het tiende vers staat: ‘Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken’.

Geld, een bewaring

Moet je dan maar zorgen dat je geen geld hebt? Dat is ook weer niet aan de orde, want daarmee kom je aan de andere kant in de problemen. Denk aan Agur, die in Spreuken 30 zegt: ‘Armoede of rijkdom, geef mij niet; voed mij met het brood van het mij bescheiden deel; opdat ik, zat zijnde, U dan niet verloochene, en zegge: Wie is de Heere? Of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stele, en de Naam van Mijn God aantaste’.

Dat is een bijzonder gebed van Agur. Blijkbaar was hij bang dat hij de Heere niet meer nodig zou hebben als hij te rijk zou worden. Dat hij te onafhankelijk zou worden, te gearriveerd, te veel steunend op eigen vermogen, zowel letterlijk als figuurlijk.

Agur gaat nog verder. Hij is zelfs bang dat hij in zijn rijkdom de Heere zou gaan verloochenen en zeggen: ‘Wie is de Heere?’ Wat een diep inzicht had Agur in zijn eigen bestaan. Hij voelde blijkbaar aan dat hij met zijn rijkdom alles kwijt zou kunnen raken. En aan de andere kant was hij bang voor de zonde van diefstal als hij arm zou worden.

Geld genoeg

Niet te rijk, niet te arm. Dat is de korte samenvatting van het gebed van Agur. Als dat ons uitgangspunt is, dan komt ons omgaan met geld en goed in het juiste perspectief te staan. Dan gaat het niet meer om het jagen naar geld en goed. Want er is meer! De Heere heeft ons een heel andere opdracht gegeven, namelijk om ons leven te besteden in Zijn dienst en tot Zijn eer. Maar hoe dan?

In het Nieuwe Testament gaat Paulus er in 1 Timótheüs 6 op door, nadat hij erop heeft gewezen dat geldgierigheid een wortel is van alle kwaad. Na deze indringende waarschuwing wijst Paulus een betere weg als hij verder schrijft: ‘Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid’.

Dat zijn vruchten van de Geest, waarmee ook wij uit genade versierd kunnen worden. Dat is het ware goed waarop we elkaar mogen wijzen. Dan komt onze omgang met geld en goed in het juiste perspectief te staan. Dan vergaderen we ons geen schatten op de aarde, maar in de hemel.

P. Schalk, Veenendaal