Digibron.nl

Karakter van zomer wordt bepaald door straalstroom

Bron: Terdege
Datum: woensdag 24 april 1991
Auteur: Jan H. Pelleboer
Pagina: 25

<br />

De term straalstroom wordt af en toe in de weeroverzichten gebezigd. Het betreft hier een vaak golvende, soms ook strakke, zeer snel bewegende windbaan van west naar oost op het noordelijk halfrond. Daarbij komen niet zelden gemiddelde windsnelheden van 300 a 400 km per uur op een hoogte van gemiddeld 8000 a 12.000 metervoor. Nogjuistde hoogte waarin depressies zich begeven en waarop ook de meeste vliegtuigen vliegen op de wat langere routes. Deze stroming wordt niet alleen boven de Atlantische oceaan waargenomen, maar soms ook boven het vasteland van West-Europa en ook boven de Stille Oceaan en Japan. Deze straalstroom werd ontdekt in de oorlogsjaren 1940-1944. Eerst boven de Stille Oceaan, waar het voorkwam dat Amerikaanse bommenwerpers op weg naar Japan hun vlucht moesten afbreken wegens brandstofgebrek omdat ze nauwelijks vooruit kwamen. Andere toestellen, die van Amerika naar Engeland werden overgevlogen, waren soms veel sneller over dan was verwacht. Ook de Japanners kwamen achter die straalstroom en stuurden brandbommen aan hoog overwaaiende ballons omhoog, waarvan sommige in Amerika terecht kwamen.

Weerballons
Wanneer zich nu van New Foundland tot West-Europa een straalstroom aftekent, zal dit tot gevolg hebben dat depressies met regen en wind zich langs het water- en grondoppervlak soms met 100 km per uur of nog iets sneller, verplaatsen over de oceaan. Kortom: een straalstroom die van de oceaan op ons afkomt geeft als regel een periode met regen en veel wind. Deze hoge windsnelheden worden ontdekt door weerballons. opgelaten boven Amerika en Canada en op enkele overgebleven weerschepen op de oceaan. Tevens geven vliegtuigen, die als regel de oceaan oversteken op een hoogte die rond 10 km schommelt, zogenaamde "AirReps" door: opgave van het toestel (kentekens), tijdstip, hoogte waarop wordt gevlogen plus de windrichting. De windsnelheid kan door de vliegtuigbemanning met de computer worden berekend en wordt doorgeseind.

Karakter zomer
Een straalstroom is het beste te vergelijken met een snel stromende rivier, nu niet van water maar van lucht. Na verloop van jaren (na 1945) kwam men erachter dat deze straalstroom ("jetstream") na enkele dagen vaak afbreekt en dan gaat golven. Dit heeft een weersverbetering tot gevolg. In de zorrier is deze straalstroom als regel heel wat minder sterk dan in de andere seizoenen. Maar ook als deze zwak is ontwikkeld, hangt er vaak het karakter van de zomer van af. Een zogenaamde westcirculatie maakt een zomer koel en wisselvallig. De meeste stabiele en warmere zomers staan in het teken van een zwak golvende hoogtestroming. Of, wat nog beter is, zwakke draaiende cellen die hogedruk stimuleren. Nu is nimmer, ook niet in deze periode van het voorjaar, te zeggen of een zomer al dan niet in het teken van zo' n gunstige of ongunstige hoogtestroming zal komen te staan. Soms begint een zomer prima, maar zo tegen juli trekt die westcirculatie aan en gaat het koeler en buiiger worden. Een soort moessoneffect.

Verwachting
Uit dit alles blijkt nog eens, wat men vroeger niet wist, hoe belangrijk zowel voor de weersverwachtingen als voor het karakter van een bepaald seizoen het is, te weten en te zien hoe deze hoogtestroming boven het noordelijk halfrond zich gedraagt. En al weet men daar momenteel veel meer van dan in de periode vlak na de ooriog, toch maakt het de betrouwbaarheid van de weersverwachting, die rond 75 a 80 procent schommelt, er niet belangrijk groter op. De natuur heeft vaste wetten, maar is tevens, vooral ten aanzien van het weer, vaak zo speels en onberekenbaar dat het een "verwachting" blijft en niet meer.