Digibron.nl

Wordt de aow straks opgenomen in pensioen?

Bron: Terdege
Datum: woensdag 22 september 1993
Auteur: L.J. Ruijgrok
Pagina: 16

Het is voor de zin, maar ook voor de levendigheid van deze rubriek een goede zaak dat u regelmatig opmerkingen plaatst over onderwerpen die aan de orde komen. Dat behoedt voor éénrichting verkeer, waarbij u slechts een al dan niet tevreden consument bent. Tot nu toe heb ik aan reacties geen gebrek gehad. U moet daarom maar niet denken dat uw schrijven geen zin heeft, wanneer u er niet direct wat van terug vindt. In ieder geval worden naar deze rubriek gestuurde brieven nauwkeurig gelezen. Het kan best zijn dat u pas na een poosje zaken tegen komt die u aan de orde heeft gesteld. Soms komt er tegengas naar aanleiding van een geponeerde stelling. Eigenlijk vind ik dat wel leuk, want dat wijst erop dat u nadenkt over de dingen waarover geschreven wordt. Zo vond mijnheer Wilschut uit Vlaardingen het „gefantaseer" over dubbele vergrijzing, waardoor wellicht in de toekomst de wao in gevaar komt, maar onzin. „Er is nog steeds een geboortenoverschot en de gemiddel de leeftijd stijgt maar weinig." De briefschrijver vindt wel dat het karakter van de wao in de toekomst kan veranderen. De invoering van de ouderdomsvoorziening voorzag destijds wel in een grote behoefte, omdat zeer velen geen enkele voorziening voor de ouderdom hadden. Dat is sterk veranderd door de collectieve pensioenvoorzieningen die in de naoorlogse jaren een grote vlucht hebben genomen. Momenteel is het nog wel zo dat door een groot aantal mensen nog niet het volledige pensioen wordt genoten, omdat het maximum aantal dienstjaren niet kon worden bereikt. Maar dat wordt ieder jaar beter. Deze ontwikkeling kan ertoe leiden dat de aow in plaats van een basisvoorziening een „aanvulling" wordt. Er kunnen dan regelingen worden getroffen waardoor de aow overbodig wordt, omdat het wordt geïntegreerd in het pensioen.