Digibron.nl

Bedrijfskundige Jan van Esch ging van Fokker naar Fair

Bron: Terdege
Datum: woensdag 25 juni 1997
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 31

Meer dan 20 jaar werkte hij bij vliegtuigbouwer Fokker. Samen met anderen was Jan van Esch (43) uit Alblasserdam daar vooral toegelegd op de productielogistiek. Hun inspanningen leidden ertoe dat de productietijd van een vliegtuig van 24 naar 9 maanden werd teruggedrongen. Dit bedrijfskundige wapenfeit heeft echter de ondergang van Fokker niet kunnen voorkomen.

Informatiekunde
Jan van Esch is opgeleid in bestuurlijke informatiekunde. „Je moet dat zien als de informatievoorziening die nodig is om een bedrijf te laten functioneren. Daarin gaat het dus niet over machines maar over de organisatie." Hij studeerde informatica (Ambi) en volgde een leergang bedrijfskunde van de Kamer van Koophandel. Toen hij zag dat de dagen van Fokker geteld waren, was hij een van de eersten die de mogelijkheid aangreep om aan de Erasmus Universiteit Rotterdam de studie "part-time Drs bedrijfskunde" te gaan volgen. Hij deed daarin de variant "management van verandering". In september 1995 begonnen 45 studenten aan deze opleiding. Jan van Esch was de allereerste van deze lichting die (enkele weken geleden) afstudeerde. Daarvoor kreeg hij van de decaan van de faculteit een bronzen kunstwerkje overhandigd. „Vooral de probleemgerichte insteek van de opleiding vond ik goed. Ook de gezichtspunten van medestudenten heb ik als waardevolle bijdragen ervaren. Ook voor de docenten en professoren leidde het contact met bedrijfservaren studenten tot heel andere interacties dan die zij gewend zijn."

Businessplan
Inmiddels was het licht uitgegaan bij Fokker. Met 193 ex-Fokkerianen trad Jan van Esch in dienst bij "Fair Information Services bv", een 50/50-procent dochter van IBM-Nederland en Roccade (joint venture). De oprichting van Fair was voortgekomen uit de behoefte om de bij Fokker aanwezige kennis op het gebied van bedrijfsprocessen en informatiesystemen gebundeld bij elkaar te houden. Voor Fair schreef Van Esch een businessplan, waarna direct daarop aansluitend een begin werd gemaakt met het ontwerpen van de toekomstige organisatie. De missie was: het verbeteren en beheren van bedrijfsprocessen in een industriële omgeving, waarbij de kracht ligt op het breukvlak van bedrijfskunde en informatica. Aan dat onderwerp wijdde hij ook zijn doctoraalscriptie.

Geen kluizenaar
Voor Fair werkt Jan nu bij Baan Business Innovation in Ede. „Daar ontwikkelen we referentiemodellen voor onder andere de Aerospace & Defence industrie, waarmee Baan in staat is branche-specifieke oplossingen aan te bieden aan bepaalde industrieën. Deze modellen kunnen beschouwd worden als een soort sjabloon voor de inrichting van een organisatie en zijn een krachtig hulpmiddel bij het verkorten van de implementatietijd voor Baans software." „Hoewel de universitaire studie zeer intensief was, heeft deze het leefpatroon van ons gezin niet al te sterk beïnvloed", zegt Jan. Zijn rustpunten werden gemarkeerd door de zondagen. „Mijn medestudenten zijn steeds zeven dagen per week met de studie belast geweest. Dat ik deze desondanks zo voorspoedig heb kunnen afronden, geeft slechts reden tot verwondering en dankbaarheid."