Digibron.nl

Kerknieuws

Bron: De Waarheidsvriend
Datum: donderdag 18 augustus 1988
Auteur: Maarten Seijbel
Pagina: 14

DR. A. GEENSE BENOEMD TOT HOOG­ LERAAR IN GENEVE

De Nederlandse theoloog dr. Anton Geense is benoemd tot hoogleraar systematische theologie aan de autonome faculteit voor protestantse theologie te Geneve, zo meldt het in die stad verschijnende weekblad La Vie Protestante. Dr. Geense (1931) studeerde in Leiden en vervolgens in Basel bij Karl Barth en Oscar CuUmann, was vervolgens student en predikant en wetenschappelijk medewerker in Heidelberg en werd in 1969 hervormd predikant te Leiderdorp. In 1973 werd hij hoogleraar systematische en bijbelse theologie te Groningen. Vanaf 1983 is hij directeur van het Oecumenisch Instituut van de Wereldraad van Kerken in Bossey, vlakbij Geneve. Dr. Geense was ook acht jaar lang lid van het presidium van de Conferentie van Europese Kerken. In de theologische faculteit te Geneve wordt dr. Geense de opvolger van prof Gabriel Widmer.

(La Vie Protestante/Hervormd Persbureau)

MUZIEK

Het gebeurt niet zo vaak dat een emerituspredikant zich de tijd kan veroorloven om vijf cantates voor de kerkelijke feestdagen te componeren en samen te stellen. Onder de titel 'Geloofd zij de Here God' verscheen van ds. H. Meijer een boekwerk met vijf cantates voor de hoogtijdagen: twee voor Advent en Kerst, twee voor de Lijdenstijd en één voor Pasen.

Deze cantates zijn zangstukken in de ruimere zin van het woord. Zij bestaan uit een parafrase van de Heilige Schrift in dichtvorm, die door verschillende personen gedeclameerd wordt, afgewisseld door meditatieve liederen naar aanleiding van het schriftgedeelte. Deze liederen worden door een koor, cantorij of zanggroep gezongen. Ook kunnen ze door solisten gezongen worden of als liederen voor de samenzang dienen. De bijbeltekst wordt trouw gevolgd en een aantal mooie melodieën, bekende en minder bekende, krijgen in de cantates een nieuwe gebruiksmogelijkheid. Deze vijf cantates, die keurig zijn uitgegeven kunnen wellicht goede diensten bewijzen op onze jeugdverenigingen, wanneer men met een feestdag van de kerk een feestelijke samenkomst heeft. Wat de prijs betreft is ƒ 29, 90 voor dit boek met cantates niet duur, doch ik kan me voorstellen dat een jeugdvereniging met een flink aantal leden, wanneer men voor ieder een uitgave moet aanschaffen, dit toch wel een hele uitgave zal vinden. Het is een uitgave van Boekcentrum te 's-Gravenhage, doch dit werk met het ISBN no. 90239 1013 3/Cip kan in iedere boekhandel besteld worden.

In elke goede platenzaak kunnen de nuvolgende, van harte aanbevolen cd's besteld worden. Om te beginnen kondig ik u met genoegen een uitgave aan van de concerten voor orgel van Joh. Seb. Bach (BWV 592-596) opgenomen op cd. Organist Simon Preston koos hiervoor het orgel van de Domkerk te Lübeck, geen gekke keus overigens, want het orgel klinkt voortreffelijk. Het was een goede gedachte om deze orgelconcerten op cd vast te leggen, want het is zulke schitterende muziek, dat ik niet anders kan doen dan deze uitgave van harte bij u aan te bevelen, mede ook vanwege de voortreffelijke opname en uitgave. Jammer is het dat bij de cd-uitgaven altijd een beknopt tekstboekje zit, waarin in drie talen een beknopte beschrijving wordt gegeven van deze werken, doch omtrent het orgel geen woord gerept wordt. De muziek is er overigens niet minder om. Het nummer van deze cd is 423087-2.

Een andere cd, nummer 419600-2 wil ik deze week ook niet onvermeld laten. Componisten als Mozart en Weber behoef ik bij de muziekliefhebber niet te introduceren. Zij hebben allebei een groot oeuvre nagelaten, waarvan de kamermuziek een niet onbelangrijk onderdeel uitmaakt. Zo schreef zowel W. A. Mozart als Carl Maria von Weber een aantal composities voor klarinet, twee violen, viola en violoncel. Op deze cd, waarvan ik u het nummer reeds doorgaf, speelt het 'Hagen-Quartett' een tweetal Quintetten, die in A-dur (KV 581) van Mozart en die in B-dur van Carl Maria von Weber. Zeer ingetogen, uiterst boeiende en fijnzinnige muziek op dito manier vertolkt door een viertal jonge musici, die blijk geven de juiste instelling te hebben voor de vertolking van deze muziek. Ik heb van deze cd meerdere keren erg genoten en weet zeker dat u hierover, nadat u deze uitgave gekocht zult hebben, precies zo zult denken. Zeer aanbevolen dus.