Digibron.nl

Kerknieuws

Bron: De Waarheidsvriend
Datum: donderdag 22 februari 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11

GEREFORMEERDE BOND AFD. MONSTER EN OMSTREKEN
Op D.V. woensdagavond 28 februari a.s. hoopt de plaatselijke afdeling haar jaarvergadering te houden in gebouw De Haven, aan de Havenstraat te Monster. Aanvang kwart voor acht.
Na een korte huishoudelijke vergadering zal de Weleerw. heer ds. F. Stevens van Zegveld spreken over het onderwerp Trintarische Prediking n.a.v. 1 Cor. 2. Een ieder is van harte welkom!

INKOMSTEN GZB IN 1989 BIJNA 2% GESTEGEN
In het jaar 1989 zijn de inkomsten van de GZB met ƒ 81.000,— gestegen. Daarmee kwamen de inkomsten uit de gemeenten op ƒ5.867.000,—.
De opbrengsten van collecten en kerkbussen vertoonden een lichte stijging. De individuele giften bleven — met name in december — iets achter. De inkomsten voor projekten en programma's vertoonden een sterke stijging. Binnenkort wordt de voorjaarscollecte gehouden als één van de drie landelijke collecten. Daarmee wordt de eerste aanzet gegeven voor de begroting 1990, die ƒ 7.766.000,— bedraagt.

JEUGDWEEKEND
De jeugdvereniging Juvante Deo te Hasselt organiseert weer haar jaarlijkse jeugdweekend. Deze keer op D.V. 24 en 25 maart 1990. Het thema van dit weekend is: Leven tot Gods eer.
Het weekend begint zaterdagmiddag tussen 14.00 en 14.30 uur. Als dit je aanspreekt, kun je je opgeven tot 17 maart a.s. bij Marjan Verhoek, De Velde 26a, Hasselt, tel. 05209-1516.
Graag tijdig opgeven, vanwege de grote belangstelling die er elk jaar weer is. De kosten voor dit weekend zijn ƒ 15,— per persoon. Hopelijk tot ziens in het Hervormd Centrum De Regenboog, Regenboogstraat 2 in Hasselt.

MUZIEK
Enige tijd geleden mocht ik u een eerste CD aankondigen met vocale composities van Jan Pieterszn. Sweelinck. Het is een verheugende zaak dat in deze serie thans een tweede uitgave is verschenen. Het Nederlands Kamerkoor onder leiding van de dirigenten: Jan Boeke, Philippe Herreweghe en Peter Philips heeft ook nu weer gezorgd voor een voortreffelijke uitvoering van een keur van Sweelincks vocale composities. Zo werden de Psalmen 122, 42, 43, 108, 23, 137, 110 en 99 opgenomen en een aantal kerkliederen op Latijnse tekst. Liefhebbers van goede koormuziek raad ik aan niet alleen deze CD te kopen doch ook de eerste uitgave in deze serie aan te schaffen. Sweelincks koorwerken zijn niet alleen boeiend van structuur doch ook van grote klasse. Wanneer men deze meesterlijke composities rustig beluistert en herbeluistert, komt men zeer onder de indruk, mede dankzij de voortreffelijke uitvoering door het Nederlands Kamerkoor, van de uiterst aanspreekbare muziek van onze grootste toondichter van de 17e eeuw. Aan deze opnamen heeft nog een aantal instrumentale solisten meegewerkt van wie ik in het bijzonder organist Bernard Winsemius wil noemen. U kunt deze werkelijk bijzondere CD no. BFO A-10 bestellen dan wel kopen in elke goede platenzaak.
Deze week graag ook nog even uw aandacht gevraagd voor een paar andere, nieuwe CD's. Allereerst een Caliq-uitgave waarop organist Elmar Schloter het orgel van de Philharmonic im Gasteig München bespeelt. Dit grote Klaisorgel wordt door Elmar Schloter op uitstekende wijze gedemonstreerd met werken van Joh. Seb. Bach, W.A. Mozart, G.F. Händel en Franz Liszt. Ik moet erkennen dat ik nooit zo erg gesteld ben op orgels in concertzalen, omdat deze toch nooit zo fraai kunnen klinken als in een kerk. Bij het onderhavige orgel wil ik daar graag een uitzondering op maken. Dit orgel klinkt uitstekend en organist Elmar Schloter is een organist van klasse, die mij zeer heeft kunnen boeien. Alzo van harte aanbevolen. Bestelno. CD Cal. 50891.
Een andere Caliq CD uitgave bevat orgelwerken van Justin Heinrich Knecht, Leopold Mozart en Johann Ernst Eberlin. Van deze componisten speelt Roland Muhr op het Fux-orgel in de Kloosterkerk te Fürstenfeld een wat ongebruikelijk programma, zoals van Knecht: 'Die durch ein Donnerwetter unterbrochne Hirtenwonne', en 'Die Auferstehung Jesu'. Muziek van muzikale 'gedachten' van enkele componisten uit de achttiende eeuw, vertolkt door een organist die zich volledig met deze muziek heeft vertrouwd gemaakt en daarvoor een schitterend klinkend orgel heeft uitgekozen. U kunt al deze CD's bestellen/kopen bij elke goede platenzaak.
Maarten Seijbel, Elburg

LEZING EN ORGELCONCERT IN ELBURG
In het kader van de jaarvergadering die de Organistenvereniging van de Geref. Kerk (Vrijgemaakt) zaterdag 10 maart a.s. in Elburg hoopt te houden, zal om 14.00 uur de organist van de Grote Kerk, Maarten Seijbel, een lezing met dia's houden met als onderwerp: 'De orgelhistorie van de Nederlandse Hanzesteden'. Deze lezing zal worden gehouden in het Hervormd Kerkelijk Centrum naast de Grote Kerk te Elburg. Aansluitend zal om 15.30 uur de bekende organist Charles de Wolff een openbaar concert geven op het Quellhorst-orgel in voormelde kerk.