Digibron.nl

Kerkelijke berichten

Bron: De Wekker
Datum: vrijdag 24 april 1914
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

CLASSIS UTRECHT.
De vergadering der Classis zal D. V. gehouden worden op Dinsdag 12 Mei a.s.
Aanvang 10 uur, in het kerkgebouw a/d Wittenvrouwensingel te Utrecht.
Instructies in te zenden voor 5 Mei bij den Correspondent.
Namens de Classis:
Ds. L. DE BRUYNE, Cl.-Corr.
Bunschoten, 21 April 1914.

De Krim, 16 April 1914.
Bedankt voor De Krim DS. L. H. Beekamp te Arnhem.
Namens den Kerkenraad,
L. WIND Ezn.