Digibron.nl

Correspondentie

Bron: De Wekker
Datum: vrijdag 5 februari 1915
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

Br. de K. te W. Om 2 redenen is uw kerknieuws niet geplaatst:
a. Donderdagavond wordt de Wekker verzonden en uwe briefkaart kwam te Utrecht aan op.......Vrijdagmorgen.
b. Kerknieuws moet aan den Redacteur worden gezonden.

R.