Digibron.nl

Classis Leeuwarden

Bron: De Wekker
Datum: vrijdag 5 mei 1916
Auteur: Ds. M. Koomans
Pagina: 4

De Classis vergadert D.V. op Donderdag 25 Mei te Leeuwarden in de Chr. Geref. Kerk, aanvang der vergadering 's morgens half tien. Instructiƫn enz. te zenden aan den Cl. corr. tot 10 Mei 1916.

De Cl. corresp..
Ds. M. KOOMANS,
Kornhorn, gem. Grootegast.
Kornhorn 26 April '16,