Digibron.nl

Arnhem

Bron: De Wekker
Datum: vrijdag 11 mei 1917
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

5 Mei 1917
Heden werd door ons het teleurstellend bericht ontvangen van Ds M. Schouten, dat Z.Eerw. voor de roeping der gemeente Arnhem moest bedanken. Dat we nog hierin mogen berusten en dat de Heere nog eens den man Zijns raads mocht aanwijzen!

De Kerkeraad.