Digibron.nl

Is dit ook geraffineerde vrome handelspolitiek?

Bron: De Wekker
Datum: vrijdag 18 februari 1938
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

De Commissie van Redactie ziet zich genoodzaakt een beslissing te publiceeren. De Uitgever J.P. v.d. TOL te OUD-BEIJERLAND heeft zich niet ontzien zich een oordeel aan te matigen over de geestesgesteldheid van heel de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland.
Deze Uitgever heeft een bij hem uitgegeven preek aan de verschillende bladen ter recensie toegezonden.
Dat is zijn goed recht, en dat is ook regel van eiken solieden Uitgever, die zijn waar aan den man wil brengen.
De recensie, die in de Chr. Ger. pers werd gegeven, is niet naar den smaak van dezen Uitgever.
In zijn catalogus No. 21 plaatst hij een groote advertentie en veroorlooft zich dan de volgende reclame:

„door velen is deze preek geheel of gedeeltelijk afgekeurd en veroordeeld, wel een bewijs, hoe ver men in de Christelijke Gereformeerde Kerk weg is van de eenvoudige, bevindelijke waarheid, waar juist in deze predikatie wordt op aangedrongen." Wij zullen natuurlijk met dezen handigen zakenman, die „de eenvoudige, bevindelijke waarheid" ten gelde wil maken, niet disputeeren.
Wij wijzen er alleen op, dat geen fatsoenlijk Uitgever er ooit aan gedacht heeft, op deze insinueerende wijze zijn v/aar aan den man te krijgen.

WIJ HEBBEN NU BESLOTEN GEEN ENKEL BOEK, DAT BIJ DEZEN UITGEVER HET LICHT ZIET, TE RECENSEEREN, EN GEEN ADVERTENTIES VAN DEZEN MAN MEER OP TE NEMEN.

Zulk een vrome handelspolitiek blameert niemand meer dan hem zelf.
Wij geven dit ons besluit door aan al onze Kerkboden-Redacteuren en adviseeren hun zich bij deze onze beslissing aan te sluiten.
Al wat nog van dezen Uitgever in ons bezit is zenden wij hem retour.

De Commissie van Redactie:
Prof. P.J.M. DE BRUIN
Prof. J.J. v.d. SCHUIT
Prof. J.W. GEELS