Digibron.nl

Calvijns Institutie in het Spaans

Bron: De Wekker
Datum: vrijdag 3 februari 1967
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

In 1597 publiceerde Cipriano de Valera zijn Spaanse vertaling van Calvijns Institutie. Cipriano de Valera was een monnik, die in het klooster van San Isidro del Campo bij Sevilla geleefd en gestudeerd heeft. In 1537 vluchtten hij en vele andere monniken teneinde aan de inquisitie te ontkomen. Zo kwam hij in Geneve terecht.
In 1602 publiceerde hij in Amsterdam de Bijbel in het Spaans, zijn werk hoofdzakelijk baserend op de vertaling van Casiodoro de Reina, wiens vertaling in Bazel verschenen was.
Zijn vertaling van de Institutie is in 1597 in Londen of in Antwerpen gedrukt. Zijn werk berustte op de Latijnse editie van 1559, ofschoon hij ook vaak van de Franse editie gebruik gemaakt heeft. In 1858-'59 herdrukte Don Luis de Usoz y Rio Valera's vertaling in één dik deel van meer dan 1000 pagina's.
Eén van de (vrijgemaakte) Gereformeerde kerken in Nederland, betrokken bij het hulpwerk voor de protestantse kerken in Spanje, nam het initiatief om Valera's werk opnieuw uit te geven doch dit keer in modern Spaans. Een team protestantse Spanjaarden heeft dit werk volbracht en de order werd gegeven om de Institutie te doen verschijnen in twee delen, elk van ongeveer 750 pagina's. Naar gehoopt wordt zal dit werk in de loop van het tweede halfjaar 1967 gereed komen.
Ieder, die bekend is met het werk van de verbreiding van het Evangelie in Spanje en in Spaans-sprekende landen, zal de vreugde begrijpen, die het hart van een ieder, die bij dit werk betrokken was, vervult.
Moge de Heere dit werk zegenen en moge Hij het gebruiken als een instrument voor de komst van Zijn rijk.