Digibron.nl

Jeugdappèl Landelijk Contact Jeugdverenigingen

Bron: De Wekker
Datum: vrijdag 10 oktober 1997
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 15

Op D. V. zaterdag 18 oktober 1997 wordt het Jeugdappèl van het Landelijk Contact Jeugdverenigingen van de Christelijke Geref. Kerken gehouden.
Het thema is: „Bidden zonder ophouden?!"
Wij nodigen iedereen, jong en oud, van harte uit tot het bijwonen van deze bijeenkomst. Aanvang van de morgenbijeenkomst om 10.30 uur en 's middags om 14.15 uur. De middagbijeenkomst zal rond 16.00 uur worden afgesloten.
Het Jeugdappèl zal worden gehouden in Aqua Indoor, Dalweg 181 te Soest.
„Bidden...of niet?" Over deze vraag denken we eerst na. Ds. L.W. van der Meij leidt dit deelthema in. Ds. A. van Ek zal o.a. ingaan op de inhoud van het gebed tijdens het tweede deelthema: „Bidden...maar wat?"
De landelijke actie „Breng je buren de boodschap" zal tijdens het morgenprogramma worden afgesloten.
Bidden, jawel, maar hoe krijg je antwoord? Dit is een van de vragen die aan de orde komt in het laatste deelthema: „Bidden...en dan..." Ds. W.N. Middelkoop zal hierover spreken. Hij zal de dag met een kort en krachtig appèlwoord afsluiten. In het middaggedeelte staat ook een forumbespreking op het programma. In de pauze zijn er diverse activiteiten. Naast ontmoeting, zang en het bezoeken van de informatiemarkt is er gelegenheid om aan de workshop over orgaantransplantatie deel te nemen. Drs. A.A. Teeuw zal deze leiden. We hopen en bidden om een gezegende dag.