Digibron.nl

LCJ: 23+ Bijbelstudieconferentie

Bron: De Wekker
Datum: vrijdag 4 september 2009
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 14

Van vrijdagavond 6 tot maandagmorgen 9 november 2009 organiseert het LCJ i.s.m. de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) een Bijbelstudieconferentie voor jongeren vanaf 23 jaar. Aanmelding kan de website www.lcj.nl.
Het thema is: Ondoorgrondelijke rijkdom – Paulus’ brief aan de Efeziërs
Vrijdagavond, ds. L.A. den Butter, Geloofd zij God
Zaterdagmorgen, ds. L. Groenenberg, Dode wordt levend, vreemdeling wordt familie
Zaterdagavond, ds. H. Korving, Eenheid in een diverse gemeente
Zondagmorgen, ds. G. Procee, Heilig en dienend leven
Zondagavond, ds. R. v.d. Kamp, Standhouden in een geestelijke strijd

De Bijbelstudieconferenties kenmerken zich door het luisteren naar het Woord van God in lezingen en preken, verzorgd door predikanten uit de beide kerkverbanden. In een aansluitende bespreking, meestal in kleine groepjes, wordt het thema verder uitgediept en er is alle ruimte om vragen aan de sprekers te stellen.
De zaterdagmiddag is een vrije middag: een boswandeling, een plaatsje in de omgeving bezoeken, iets actiefs doen – er is van alles mogelijk.
Op de conferentie is plaats voor maximaal honderd jongeren. De conferentie zal gehouden worden in de het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche. De kosten voor deelname bedragen € 80,– p.p.