Digibron.nl

AMBTSDRAGERSCONFERENTIE 2012

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: woensdag 1 februari 2012
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

Op zaterdag 31 maart 2012 zal zo de Here wil de jaarlijkse ambtsdragersconferentie weer gehouden worden in de Kandelaarkerk in Nijkerk. De conferentie zal beginnen om 10.30 uur en eindigen rond 15.00 uur. Dr. M. J. Kater zal het volgende - prikkelende - thema inleiden:

‘Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk - de waarde(vermindering) van het christelijke gereformeerde kerkverband’

Een verband vermindert in waarde wanneer er geen verbondenheid is. Wat zegt bijvoorbeeld een familie(ver)band nog, wanneer tijdens ontmoetingen slechts beleefdheden uitgewisseld worden en er geen band is aan elkaar? Is dat wellicht het beeld van ons kerkverband, van classisvergaderingen? Natuurlijk kunnen we een heel rijtje door godsdienstsociologen aangedragen oorzaken opsommen en erop wijzen dat deze tijd er een is van ‘love-hoppen’ en ‘reli-shoppen’. Vaste relaties blijken vaak van korte duur te zijn. Dat heeft ook z’n gevolgen voor de relatie met een kerk. Toch is het nuttig om samen eens mogelijke oorzaken bij onszelf te zoeken. Is de kerk nog wel ‘moeder? Wat is eigenlijk een gemeente als ‘deel van het geheel? En is dat ‘geheel’ voor ons nog een ‘deel’ van Christus’ kerk wereldwijd?

Liefde tot een gemeente en tot een kerk(verband) bloedt dood wanneer de prediking niet meer onder de hoogspanning staat van een ontmoeting met de levende God. Ons kerkelijk zegel van de brandende braambos spreekt boekdelen, maar wie zet z’n handtekening er nog onder? Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ blijkt nogal eens van toepassing te zijn. Het is daarom de roeping van ambtsdragers om in ieder geval het ‘onbekend’ weg te nemen. Maar hoe doen we dat? En hoe dienen we om te gaan met situaties waarin leden overgaan naar een evangelische gemeente of groep? Er zijn vragen genoeg om samen over na te denken, elkaar mee op te scherpen, te bemoedigen en zo op een conferentie als deze tot uitdrukking te brengen wat de ‘waarde is van het christelijke gereformeerde kerkverband’.

Wij hopen velen op 31 maart te kunnen begroeten!

Het COMITÉ