Digibron.nl

Minder jeugd naar de disco

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 25 oktober 1986
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

DEN HAAG — Het aantal jongeren in de leeftijd 15 tot 24 jaar dat weleens een discotheek bezoekt zal de komende jaren drastisch afnemen.

Dat staat in het rapport discotheken" van het Bedrijfsschap Horeca dat gisteren in Den Haag is overhandigd aan de directeur-generaal van het ministerie van economische zaken, mr. W. de Boer.
Bij het onderzoek naar de discotheekbranche waren 70 discotheken en 450 consumenten betrokken.
Het onderzoek was erop gericht inzicht te verkrijgen in de bedrijfsvoering van de discotheken, in kenmerken van discotheekbezoekers en in de ontwikkelingen die de laatste jaren in de branche hebben gespeeld.


De verwachte terugloop van jonge discotheekbezoekers heeft volgens het rapport onder meer te maken met de nachtfilms op de televisie in het weekeinde waardoor potentiële disco-gangers vaker thuis zullen blijven. Verder maakt het rapport melding van een onderzoek van het Nederlands Genootschap van Leraren waaruit is gebleken dat middelbare scholieren „het geschreeuw rond het ego-gerichte discogebeuren zat zijn en liever weer met elkaar willen praten".


In het afgelopen jaar heeft 19 procent van de ondervraagde personen tenminste één keer een disco bezocht. Bij een bevolking van circa 11,5 miljoen personen van 14 jaar en ouder betekent dit bijna 2,2 miljoen discotheekbezoekers. In vergelijking met het bezoek aan andere drankverstrekkende bedrijven blijft het discotheekbezoek achter: 46 procent heeft weleens en café bezocht en 24 procent tenminste één keer een bar.


In het algemeen bezoeken jongeren vaker een café, bar of discotheek dan ouderen. Vooral bij het discotheekbezoek blijkt dit het geval: 63 procent van de jongeren onder de 20 jaar bezocht het afgelopen jaar een discotheek, tegenover 25 procent van de oudere jongeren in de leeftijd van 20 tot 39 jaar. Het bezoek van personen boven de 40 jaar aan discotheken is nagenoeg te verwaarlozen, aldus het rapport.