Digibron.nl

Winst ABN AMRO 14 procent gestegen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 24 augustus 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13 (Financiën en Economie)

AMSTERDAM (ANP) - De resultaten van ABN AMRO hebben in de eerste helft van dit jaar een stijging te zien gegeven ten opzichte van de gecombineerde cijfers van de toen nog los van elkaar staande ABN en Amro over dezelfde periode van 1990.

De nettowinst ging met bijna 14 procent omhoog van ƒ 703 miljoen naar ƒ 801 miljoen, maar de winst per gewoon aandeel steeg slechts 1,1 procent van ƒ 2,75 tot ƒ 2,78, rekening houdend met hetdividend op de preferente aandelen. Dat heeft ABN AMRO gisteren bekendgemaakt.

Er wordt een onveranderd interimdividend van ƒ 1,40 per gewoon aandeel uitgekeerd, dat naar keuze geheel in contanten kan worden opgenomen dan wel voor ƒ 0,50 in contanten en voor de rest in gewone aandelen ten laste van de agioreserve of de algemene reserve.

Voor geheel 1991 verwacht de bank een „bevredigende ontwikkeling van de resultaten" ten opzichte van 1990. Zij voorziet de verbetering van het rendement op de uitzettingen van het eerste halfjaar te kunnen vasthouden, maar tekent hierbij aan dat snelle wijzigingen kunnen optreden in het rentepeil en de rentestructuur. De economische inzinking heeft gevolgen voor het internationale bedrijfsleven en ook in Nederland merkt ABN AMRO bij een aantal bedrijfstakken een iets mindere gang van zaken. De inkomsten van het effectenbedrijf zijn afhankelijk van het internationale beursklimaat.

Schandalen

De baten stegen met 16,7 procent van ƒ4,93 miljard tot ƒ5,47 miljard, terwijl de lasten minder sterk toenemen, namelijk met 14,8 procent, en van ƒ 3.38 miljard op ƒ 3,88 miljard terechtkwamen. Aldus steeg het brutoresultaat met 20,7 procent van ƒ 1.55 miljard tot ƒ 1,87 miljard.

Mede naar aanleiding van het toenemende aantal schandalen in de financiële wereld is het aantal grote ondernemingen dat ABN AMRO als huisbank kiest de afgelopen maanden sterk toegenomen, aldus mr. R. J. Nelissen, voorzitter van de nieuwe bankencombinatie gisteren in een toelichting op de halfjaarcijfers.

Daar staat wel tegenover dat problemen zoals die bij de BCCI volgens Nelissen „het aanzien van de gehele internationale bankwereld en dus ook die van ABN AMRO schaden". Ook zal ABN AMRO een bijdrage moeten leveren aan de schade die cliënten van BCCI door de liquidatie van de bank in Nederland lijden, al zal dit volgens de bestuursvoorzitter een te verwaarlozen bedrag zijn.

Vice-voorzitter mr. R. Hazelhoff, tot voor kort nog voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, zei uit hoofde van die functie voorstander te zijn van een centraal overheidsinstituut voor de controle op mogelijke criminele handelingen via banken. ABN AMRO is best bereid daaraan mee te werken „mits wij daarbij geen inbreuk maken op de privacy".

ABN-AMRO
Holding N.V. 1422 jaarcijfer i' 1e halfjaarcijfer netto winst in miljoenen guldens 1987 1988 1989 1990 1991