Digibron.nl

EG erkent noodzaak landbouwhervorming

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 25 september 1991
Auteur: onze correspondent
Pagina: 13 (Financiën en Economie)

BRUSSEL — „Wij zijn het unaniem eens over de noodzaak tot liervorming van het gemeenschappelijke EG-landbouwbeleid", aldus minister van landbouw Bukman gisteravond na afloop van twee dagen van beraadslagingen met zijn EG-coIlega's over hervormingen van dit beleid.

De bewindsman erkent dat er talrijke kanttekeningen zijn gemaakt bij allerlei maatregelen, zoals die zijn voorgesteld door de EG-commissie vlak voor de zomervakantie-. Maar de tweedaagse bijeenkomst heeft volgens Bukman „een goed fundament" gelegd voor de discussie over de hervormingsplannen en voor het vinden van goede oplossingen voor de vraagstukken die de voorgestelde hervormingen voor de verschillende landen met zich meebrengen.

Gewelddadige acties

EG-landbouwcommissaris Ray MacSharry uitte zich na afloop van het beraad in dezelfde zin. „Hervormingen zijn nu aanvaard als onvermijdelijk", aldus de commissaris. Hij wees nog eens op de kosten die de overschotten van de EC-landbouwproduktie met zich- meebrengen. MacSharry verwacht tegen het einde van dit jaar een graanoverschot van dertig miljoen ton. De overschotten van melk(-produkten) en vlees zullen dan elk één miljoen ton bedragen. Volgens MacSharry zullen de Europese consumenten profiteren van hervormingen van het gemeenschappelijke landbouwbeleid, die er onder andere op gericht zijn om deze kostbare overschotten weg te werken en in de toekomst te vermijden. Dat levert volgens berekeningen van de EGcommissie in Brussel een winst op van ruim twintig miljard gulden.

Hoe bizar de landbouwproblemen in de Gemeenschap van tijd tot tijd zijn, bleek gisteren uit de oproep van de Britse minister van landbouw, Gummer, tot „politiebescherming" van transporten van lamsvlees naar Frankrijk. Franse boeren stopten tijdens een van hun gewelddadige acties afgelopen zaterdag een Brits transport lamsvlees en vernietigden de lading. Volgens minister Gummer zijn zulke praktijken binnen de Europese Gemeenschap niet aanvaardbaar. Frankrijk heeft volgens de Britse bewindsman de verplichting om ervoor te zorgen dat leveranties uit derde EG-lidstaten hun bestemming veilig kunnen bereiken.

EG-commissaris MacSharry ontkende overigens gisteravond na afloop van de besprekingen dat er een verband zou bestaan tussen de discussie binnen de Gemeenschap over hervorming van het landbouwbeleid en de GATT-onderhandelingen in Geneve. Deze onderhandelingen liepen vorig jaar in Brussel vast op onoverkomelijke meningsverschillen over de Europese landbouwpohtiek. De Amerikanen hebben de hervormingsplannen van MacSharry al positief beoordeeld, maar dit zijn nog maar voorstellen voor een hervorming van een gemeenschappelijke politiek.

Op tafel

De vraag is nu of eerst de discussie over deze hervorming geheel afgerond moet zijn, voordat men nieuwe onderhandelingsvoorstellen in Geneve op tafel kan leggen. Volgens minister Bukman is dit niet nodig. Hij meent dat het volstaat „om te weten welke richting wij uitgaan" om nieuwe onderhandelingsvoorstellen te kunnen formuleren. Volgens de Amerikanen zou dit op zeer korte termijn moeten gebeuren, wil men er tenminste nog in slagen om de belofte van de G7-leiders in Londen om de GATT-onderhandelingen nog dit jaar af te ronden, te realiseren.