Digibron.nl

Verandering genen bij koeien gaat door

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 7 augustus 1991
Auteur: onze politieke redactie
Pagina: 3 (Binnenland)

DEN HAAG - Minister Bukman van landbouw, natuurbeheer en visserij vindt dat het biotechnologisch onderzoek naar de bestrijding van uierontsteking bij koeien (mastitis) voortgezet moet worden.

De bewindsman schrijft dat in een tussenrapportage aan de Tweede Kamer. Een minderheid van de Kamer, bestaande uit D66, Groen Links en SGP, heeft grote moeite met het onderzoek. Ook de Dierenbescherming heeft bezwaren aangetekend.

Bukman wil dat de gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de dieren verder onderzocht worden. Aan het eind van dit jaar stuurt de bewindsman over een en ander een volgende rapportage aan de Kamer.

Uit de gisteren naar de Kamer gezonden rapportage blijkt dat er op dit moment twee kalveren zijn waarin het synthetisch ontwikkelde DNA voor lactoferrine is aangetroffen. Lactoferrine is een eiwit dat fungeert als natuurlijke afweerstof tegen mastitis. Pas als het kalf volwassen is en zeit een kalf ter wereld heeft gebracht, kan gecontroleerd worden of het dier de extra afweerstoffen tegen uierziekte in de melk produceert.

Adriana

In december vorig jaar werd het bekende kalf Adriana geboren. Daarin hadden de onderzoekers van het Leidse bedrijf Gene Pharming een synthetisch DNA ingebouwd, maar uiteindelijk bleek dit DNA niet meer terug te vinden. Van de achttien kalveren die kort daarna geboren werden, bleek één stierkalfje het DNA wel te bevatten. In mei jongstleden werd ook een kalf geboren waarin het DNA is aangetroffen. Uit onderzoek door het DLO-instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek, dat ook aan het project deelneemt, naar de gezondheid en het welzijn van de dieren, blijkt dat er geen afwijkingen zijn.

De onderzoekers richten zich nu op het 'inbouwen' van het eiwit lysozym, een andere natuurlijke afweerstof tegen uierziekte. Dat onderzoek zal in de tweede helft van dit jaar worden afgesloten.