Digibron.nl

DE REDACTIE ONTVING

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: dinsdag 1 oktober 1996
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 17

- van Uitgeverij Kok, Kok Voorhoeve en De Groot Goudriaan, Kampen:

M.R. van den Berg, Het huwelijksfeest. 144 blz. f 24,50.

Meindert van den Berg, Verwaarloosd verdriet. 135 blz. f 19,90.

Ds. J.J. Poort, Rouwlibellen. 71 blz. f 17,50.

Nel Benschop, De nacht gaat voorbij. 47 blz. f 14,90.

Hans Bavinck, Water naar de zee. 182 blz. f 29,90.

Guus van Hemert, In het licht van Omega. Davidsfonds/Clauwaert. f 45,-.

Co ’t Hart, Omdat er een belofte is. 62 blz. f 16,50.

R. Borkent, Christen ben ik uit gemis. Veertig Bach-koralen herdicht. 67 blz. f 19,90.

Lenze L. Bouwers, Sst, ik ga bidden. Kindergebeden. 44 blz. f 12,50.

-van Uitgeverij Kok, Kampen:

S. Miedema, H. Klifman (red.), Christelijk onderwijs in ontwikkeling. Jaarboek 1995. 122 blz. f 25,50.

Albert de Lange, J.H. Gunning Jr. (1892-1905). Een leven in zelfverloochening. Deel I (1829-1861). 333 blz. f 49,90.

Jos van Oord, Geef me een teken. Ervaringen met God. f 14,90.

Hans Bouma, Op adem komen. Gebeden. f 35,-.

Meint R. van den Berg, Het laatste oordeel. f 24,50.

Lenze L Bouwers, Lief model. Gedichten. f 19,90.

A. van Harskamp e.a. (red.), Mulisch en de wetenschap. Naar aanleiding van “De ontdekking van de hemel” van Harry Mulisch. 190 blz. f 34,90.

Gerard Dekker en Herman Noordegraaf (red.), Van meerderheid naar minderheid. Kerk-zijn in een postchristelijk tijdperk. In samenwerking met Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving, Driebergen 1995. 134 blz. f 24,90.

Dr. F. Ledegang, Origenes. Een experimenteel theoloog uit de derde eeuw. 88 blz. f 19,90.

Prof. dr. S. Miedema en dr. H.W. Vijver (red.), Visie als venster. Pluraliteit van levensbeschouwingen binnen het Christelijk Hoger Beroeps Onderwijs. 152 blz. f 29,50.

Dr. C.J. Klop, Macht en gezag. Serie Bij-tijds pastoraat. 88 blz. f 19,90.

Rabbijn mr.drs. R. Evers, Oude wijn in nieuwe zakken. Een joodse visie op actuele problematiek. 159 blz. f 27,50.

R.A. Jongeneel, Economie van de barmhartigheid. Een christelijke normatieve visie op economie. 272 blz. f 44,90.

- van Uitgeverij Kok Voorhoeve, Kampen:

Dr. A. van der Rijst, Geloof en economisch handelen. 154 blz. f 27,50.

Ds. CG. Geluk, Sprekend Geloof. Dagboek. 166 blz. f 24,50.

Dr. Lambert Wierenga e.a., De Nederlandse Geloofsbelijdenis in gewoon Nederlands. 61 blz. f 16,90.

- van Uitgeverij Kok Agora, Kampen:

Kees Vuyk, De treurnis blijft. Essays over melancholie en verbeelding. 178 blz. f 29,90.

- van Uitgeverij De Groot Goudriaan, Kampen:

Derk Visser, Niets menselijks is mij vreemd. Leven en werk van Philippus Melanchton (1497-1560). 221 blz. f 54,90.

- van Uitgeverij Meinema, Zoetermeer:

Kees van der Kooi, Heil en verlangen. Centrale thema’s in het geding tussen christelijk geloof en nieuwe-tijdsdenken. 155 blz. f 24,90.

- van Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer:

Handvat ter bespreking van ‘Het ene geloof’. Een oecumenische uitleg van de geloofsbelijdenis van Niccea (381). Toerusting. Handvat nr. 38.

G.P.J.M. Hoeben, Met beleid te werk gaan. Een beleidsplan voor gemeente en parochie. f 18,50.

- van Uitgeverij Callenbach, Nijkerk:

Gerrit Klein, Dick Steenks (red.), De waarheid is theocratisch. Bijdragen tot waardering van de theologische nalatenschap van Arnold Albert van Ruler. 126 blz. f 25,-.

I. Baumgartner, Helend geloof (vertaald uit het Duits), Averbode. 143 blz. f 29,90.

Dr. A.F.J. Klijn, Het ontstaan van een Nieuw Testament. 184 blz. f 39,90.

- van Uitgeverij Buijten & Schipperheijn, Amsterdam:

Gerard Nienhuis, Het gezicht van de wereld. Wetenschap en wereldbeeld. Christelijke wijsgerige reeks, nr. 10. 84 blz. f 18,75.

Dr. M.C. Blok, Biotechnologie in de landbouw. Een studie verricht in opdracht van de sectie Landbouw en Visserij van de Reformatorische Maatschappelijke Unie.

- van Uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre, Goes:

P.L. Los, Van gelijke beweging als wij. Over leren van-, omgaan met en behandelen van mensen zoals wijzelf zijn. 112 blz. f 16,50.

Piet Los, Dood meisje en andere verhalen. 112 blz. f 19,50.

- van Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden:

Drs. R. van Kooten, Meer kennis van Christus. 138 blz. f 19,95.

Atlas van Jeruzalem. 32 blz. f 9,90.

- van andere uitgevers:

Mr. R.T. Bos e.a., Hoger onderwijs op orde. Sol justifia illustra nos, Marnix van St. Aldegonde-stichting, Wetenschappelijk studiecentrum van de RPF, publicatie nr. 20. 60 blz. f 11,90.