Digibron.nl

Dini waarschuwt voor ,,onregeerbaar" Italiƫ

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 4 oktober 1995
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7

De Italiaanse premier, Lamberto Dini, heeft gistermiddag in een dramatische oproep de Senaat gevraagd de begroting voor 1996 goed te keuren. ,,Zonder de aanvaarding van de concept-begroting dreigt het land, met vreselijke consequenties, onregeerbaar te worden", aldus de leider van de 54e Italiaanse regering sinds de Tweede Wereldoorlog.

De 64-jarige Dini, zelf een vooraanstaand financieel deskundige, noemde als voornaamste doelen van de begroting de indamming van de inflatie, de vermindering van de torenhoge staatsschuld (124 procent van het bruto nationaal produkt in 1994), de strijd tegen de werkloosheid en de ontwikkeling van de Mezzogiorno, het weinig geïndustrialiseerde zuiden. 1995 moet volgens Dini een keerpunt worden, dat de toetreding van Italië tot de Economische en Monetaire Unie (EMU) in 1999 mogelijk moet maken.

De afgelopen twee weken was de lire op de internationale wisselmarkten onder druk komen te staan na uitspraken van de Duitse minister van financiën, Theo Waigel, en de president van de Bundesbank, Hans Tietmeyer, die zich sceptisch hadden getoond of Italië de afgesproken voorwaarden voor deelname aan de monetaire unie op tijd zou kunnen vervullen.

Bezuinigingen en verhoogde belastingen moeten volgens de ontwerp-begroting samen 32.500.000.000.000 lire (meer dan 32 miljard gulden) opleveren. Het begrotingstekort daalt daardoor in 1996 met bijna 20 procent naar 109 biljoen lire (ruim 108 miljard gulden). De centrum-linkse partijen, die in de Senaat een kleine meerderheid hebben, zullen naar verwachting de begroting steunen; de centrum-rechtse partijen vinden de wet te laks en hebben aangekondigd in het parlement te zullen proberen de begroting met amendementen te verbeteren.