Digibron.nl

Groningen in beroep over smeerpijp

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 8 september 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

GRONINGEN — Het provinciaal bestuur van Groningen heeft bij de kroon een bezwaarschrift ingediend tegen de ontwerp-lozingsvergunning voor de afvalwaterpersleiding van de veenkoloniën naar de Eems. Op deze smeerpijp zal een aantal door de minister van Verkeer en Waterstaat genoemde bedrijven het afvalwater mogen gaan lozen. De minister verleent die vergunning niet aan een aantal andere bedrijven, waaronder de aardappelmeelfabriek van de KSH in Foxhol. Gedeputeerde Staten van Groningen menen dat de minister bij het maken van de lozingsvergunning niet voldoende zorgvuldig te werk is gegaan. Met name ten opzichte van de KSH. Volgens GS van Groningen zou de minister zich moeten houden aan met de KSH gemaakte afspraken. De bewindsman beroept zich volgens Groningen ten onrechte op overmacht.

veer ƒ 4.500,- uit de kas en verdween. zoek van i'iei buf-raadslid P. C. van Tuyl, gaat het college van b. en w. een onderzoek instellen of er een mogelijkheid kan worden geschapen, regelmatig inzamelingen te houden voor restanten van bestrijdingsmiddelen. De SGP-er kwam tot dit verzoek doordat hij geconstateerd had dat deze restanten momenteel begraven worden. Het verkeer neemt daar namelijk zonder meer voorrang, ook wanneer men het niet heeft. De stukken waarover het gaat liggen buiten de bebouwde kommen van Geldermalsen, Wadenoyen en Tiel en bestaan uit de Tielerweg, de Lingedijk en de Lingeweg. Tot aan de weg Tiel-Zoelmond, de Prov.weg S 104, wordt de weg Geldermalsen-Tiel nu voorrangsweg.