Digibron.nl

Laat schilderij als „geliefde invalide" in Stedelijk Museum"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 19 december 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

AMSTERDAM (ANP) - "Who's afraid of ..." van Barnett Newman moet „als een geliefde invalide" in het Stedelijk Museum blijven hangen.

Dat verklaarde directeur W. Beeren gisteren bij het begin van de politieke discussie over de omstreden restauratie van het schilderij in de raadscommissie cultuur.

Volgens Beeren zijn de andere opties, verkopen, teruggeven aan de weduwe van Newman of zelfs vernietigen, niet reëel.

Aan de aanwezigen werd een videofilm getoond van de eerste fase van de restauratie in Goldreyers studio in New York. Het proces van de verdoeking werd redelijk uitgebreid in beeld gebracht, maar de video-registratie stopte op het moment dat het omstreden deel begon, het plaatsen van rode puntjes dan wel het overschilderen.

De kritiek op de gang van zaken rond de restauratie heeft Beeren duidelijk gekwetst. Met drie tv-camera's en de ogen van vele persvertegenwoordigers en belangstellenden op zich gericht, deelde Beeren mee „ervoor te passen zich in een hoek te laten drukken door goedwillende, maar niet ter zake kundige lieden". „Het is haast of de dader van de vernieling op meer sympathie kan rekenen dan wij", zo luidde de wrange constateringvan Beeren.