Digibron.nl

CROMSTRIJEN - Alle

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 28 augustus 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

fracties hebben gisteren hun bezorgdheid uitgesproken over het grote tekort bij de Centrale Milieudienst, die gedeeltelijk zelfs voor de komende jaren structureel blijkt te zijn. Aanvankelijk had het algemeen bestuur van deze dienst de gemeenten, die bij de gemeenschappelijke regeling waren aangesloten, laten weten dat het grote tekort van ongeveer één miljoen gulden alleen voor 199i0 gold. Uit een tussen