Digibron.nl

Wie helpt ons aan een pleeg-gezin?

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: maandag 1 april 1963
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 10

De Ver. van Diakoniƫn zoekt een gezin in het midden of westen van het land dat bereid is een jongen van 15 of 17 jaar op te nemen.

Willen alle ambtsdragers ons helpen dit gezin te vinden? Indien er in uw gemeente een gezin is, dat u geschikt en in staat acht, wilt u er ons dan van in kennis stellen? Onze Maatschappelijk Werkster, Mej. Smits, zal dan gaarne kontakt met u opnemen.

In afwachting: Mej. A. van Wingerden, Predikherenkerkhof 9, Utrecht.

Tel 030-18862.