Digibron.nl

Zending dure plicht ten opzichte naaste

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 29 augustus 1991
Auteur: onze correspondent
Pagina: 2 (Kerkelijk leven)

DOORNSPIJK — In de hervormde kerk in Doornspijk werd gistermiddag de jaarlijkse zendingsmiddag gehouden. De opbrengst van de gehouden collecte alsook een deel van de in de pauze ter verkoop aangeboden boeken komt ten goede aan de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Spaanse Evangelische Zending (SEZ).

Tijdens de openingsrede sprak de plaatselijke predikant, ds. L. Schaafsma, over 1 Korinthe 1:17. Hij noemde de wijze waarop de apostel Paulus hier het Evangelie verkondigde van groot belang. „De naam van Christus te dragen en Christus te prediken onder de heidenen is een teken der zending", aldus de predikant. Hij gaf vervolgens aan dat in het tekstverband geen menselijk woord, geen woord naar het vlees gesproken werd. „Dat willen wij graag, een woord dat ons goed ligt en dat geen zeer doet. Daar was de apostel nu juist een vijand van geworden. De apostel zegt hier dat de Heere hem niet heeft gezonden om een mooie rede of mooie woorden uit te dragen, maar dat het de wijsheid Gods is te prediken wat een ander voor niet houdt. Wat voor de jood een ergernis en voor de Griek een dwaasheid is, leeft veelal ook in onze gedachte", aldus ds. Schaafsma.

Hierna sprak dr. W. J. op 't Hof uit Nederhemert naar aanleiding van Jesaja 65:1. Het mag ons opvallen dat hier geen mens aan het woord is, maar een profeet spreekt namens de Heere, zo begon ds. Op 't Hof. „Hij belooft hier dat Hij omziet naar mensen die niet van Hem weten. Dat is zending. Is het niet zo dat men hoopt er zelf wat aan te hebben en dat het ten diepste niet om de Heere gaat? Zending is niet alleen een duit in het zakje doen en bidden voor arme mensen. Neen, zending is de duurste plicht, ook ten opzichte van je buurman en directe omgeving, en tegelijkertijd geen plicht maar een liefdesdaad. Zo zoekt Hij ook vanmiddag nog en het doet er niet toe wie u bent. Hij laat zich vinden. Dat God u mag leren wat geloven is en dat gij zult zien en geloven dat gij niet wat hoeft", aldus ds. Op 't Hof.

Na de pauze sprak ds. C. van den Berg. Als tekst had hij gekozen Johannes 17:18. De Katwijkse predikant sprak over "De zending van de Zoon des mensen" en "De zending van een mensenkind".

„De Vader heeft Hem gezonden. Ten diepste gaat het hierom in het hogepriesterlijk gebed. Gezonden, hetgeen vijfmaal gemeld wordt in dit hoofdstuk, daar zit de Zender achter. Als de zending van Christus in uw leven geen betekenis gekregen heeft, kunt gij nooit zendeling zijn te midden van uw werk of te midden van uw eigen kinderen. Reden waarom zendelingen uitgaan is ook geen zaak van mensen, maar van de Zoon des mensen. Gezonden worden als een geroepene. Christus zegt hier: „gelijkerwijs". Daar ligt een zendingstaak achter om met ijver en liefde een goed gerucht voort te brengen, aldus ds. Van den Berg.

Hij wees er vervolgens op dat het hier over „in de wereld" gaat en niet in dat kleine bekende kringetje. Hij zendt ze uit, zending wordt bepaald door roeping. Jezelf tegenkomen, dan kom je God tegen. Dat is te hopen, dan kun je alleen nog maar kruipen.