Digibron.nl

Alleen nieuwe Rijksdiensten nog spreiden

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 11 mei 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

DEN HAAG — De ambtenarenorganisaties die zitting hebben in de Centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken vinden dat het besluit over de spreiding van rijksdiensten niet verder uitgevoerd moet worden. Dat schrijven ze in een brief aan minister De Gaay Fortman, de voorzitter van de centrale commissie. De organisaties vinden dat het spreidingsbeleid in de jaren zestig is geformuleerd op grond van de toen bestaande economische en demografische situatie en die is inmiddels veranderd. Daarbij beroepen ze zich op de verstedelijkingsnota.

De organisaties erkennen in hun brief dat spreiding van rijksdiensten een doeltreffend instrument kan zijn voor de bestrijding van negatieve ontwikkelingen in bepaalde regio's. Een voorwaarde voor het slagen van zo'n spreiding is dat de negatieve effecten de positieve niet overtreffen. ,,Het grootst mogelijke positieve effect wordt bereikt door nieuw in te stellen diensten in de zwakke regio's te vestigen" zo redeneren ze.

Spreiding van nieuwe diensten of van uitbreidingen van bestaande diensten mogen niet op grond van eenzijdige beslissingen van de centrale overheid plaatsvinden, aldus de briefschrijvers.