Digibron.nl

Ermolenlio terug naar de USSR

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 16 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Onbekend)

PERTH — De jonge Russische vlolist Georgi Ermolenko Is donderdag uit Australië naar de Sovj et-Unie vertrokken. Vier dagen geleden had hij asiel in Austraüë ge-vraagd maar veranderde later van gedacrten.

Hij is vertrokken in gezelschap van de zeven andere leden van het Russische muziekensemble met wie hij in Australië uitvoeringen had gegeven.

Ermolenko's vertrek heeft scherpe protesten uitgelokt van een aantal Australische groeperingen Zij waren van mening dat de violist door de Russische functionarissen in het land onder druk was gezet en niet uit vrije wil besloten had naar de Sovjeij-Unie terug te keren.