Digibron.nl

DE REDACTIE ONTVING

Bron: Ambtelijk Contact
Datum: dinsdag 1 januari 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 18

Van Boekencentrum, Den Haag:

Christelijk gezinsleven, onder redactie van ds. J. van Amstel, dr. J. Hoek, dr. R. Seldenrijk, prof.dr. W.H. Velema; bij intekening f 44,90, daarna f 54,90.

Van Buijten & Schipperheijn b.v., Amsterdam:

C. van der Waal, Het verbondsmatig Evangelie, f 32,75.

Rondom de Bijbel, deel 3: Het Nieuwe Testament (catechisatiereeks).

M.R. van den Berg, Getuigen in Bijbels perspectief. Nr. 39 in de serie Zicht op de Bijbel. f 12,50.

J. Westerink, Joël en Amos, profeten van het recht van God. Nr. 242 in de serie Telos-boek. f 17,50.

L. Strengholt, Uit volle schatkamers. Opstellen over literatuur. f 29,50.

J.H. Velema, Waar zijn de 7000? f 18,50.

Van Bijbelvereniging v/h De Nederlandse Gideons, Sportlaan 976, 2566 NE Den Haag:

42e jaarverslag (1989-1990).

Van Groen, Leiden:

P.J. Verhagen, Depressiviteit en depressie. Een christelijke handreiking. In de serie Praktisch en Pastoraal, f 18,50.

T.E. Molenaar, J. van der Wal, Homofilie en de christelijke gemeente. Ervaringen, pastoraat en hulpverlening. In de serie Praktisch en Pastoraal, f 18,50.

C.G. Vreugdehil, Alles uit Hem. f 39,50.

D.M. Lloyd Jones, De Bergrede 2. f 49- (geb.), f 39,- (paperback).

Van Kok, Kampen:

Joh. Calvijn, Verklaring van de Bijbel: Daniël. Deel 2. f 68,50.

Van beneden naar boven. Een nieuwe richting in de praktische theologie. Eindredactie Wiel Claessens, Gérard van Tello. f 39,50.

De zorgzame samenleving. De samenleving een zorg? Verslag symposium t.g.v. 75 jaar Reclassering door het Leger des Heils. Eindredactie drs. A.J. Maris, f 24,50.

C.J. den Heijer, Een Bijbel, twee Testamenten, f 14,90.

W. de Greef, Congresbundel 1989. f 29,-.

Luco J. van den Brom, Creatieve twijfel, f 29,50.

Kind gewenst? De ethiek van kunstmatige voortplanting; relaties en ouderschap. Frans Vosman e.a., redactie. f 25,90.

W. Aalders, Revolutie en perestroïka, f 22,50.

J. van Bruggen, Mattheüs. f 72,-.

A.G. Knevel (red.), Het Heilig Avondmaal. Theologische Verkenningen. Serie Bijbel en Praktijk, nr. 8. f 19,50.

C. den Boer, De brief van Paulus aan de Galaten. Uitgesproken in EO-radioprogramma De Bijbel open. f 29,50.

B.J. Oosterhoff, Commentaar Jeremia I. f 79,50.

J. Stellingwerf, De V.U. na Kuyper. De Vrije Universiteit van 1905 - 1955. f 49,-.

K.A. Schippers, Kerkelijke presentie in een oude stadswijk, f 57,50.

T. ten Veen, Christelijk onderwijs. Een kostbaar recht. Een dure verplichting, f 19,90.

J. van Amstel, Toegerust tot ambtelijk werk. f 13,90.

A. Noordegraaf, Leven voor Gods aangezicht. Gedachten over het mens-zijn. Bij-tijds geloven, f 21,-.

J. Douma, Ethiek en recht, f 21,50.

M.R. van den Berg, De brieven van Johannes. Wandelen in waarheid en liefde. f 14,90.

J. van Eck, Vonken van het licht, f 24,50.

Cultuur als partner van de theologie, f 37,50.

J. Faber, Essays in Reformed Theology, f 49,50.

J.H. Velema, Dagelijks. Meditaties, f 17,90.

Zoeken wat verborgen is. Dennenoord en de Enk. f 17,50.

M. Dijkstra, Tekst en toelichting. Ezechiël. Deel 2. f 34,50.

E.J. Beker, J.M. Hasselaar, Wegen en kruispunten. Deel 5. f 59,-.

Van Oosterbaan & Le Cointre, Goes:

J. Kamphuis, Godsvrucht - een kracht. Een antwoord aan de secularisatie. Nr. 13 in de serie Pastoraal Perspectief, f 10,90.

G.F. de Kimpe, Als een goed soldaat. Christen zijn in de krijgsmacht. Nr. 12 in de serie Pastoraal Perspectief, f 10,50.

Van Wetenschappelijk studiecentrum R.P.F. ”Marnix van St. Aldegonde Stichting”, Postbus 302, 8070 AH Nunspeet:

R. Kuiper, Marnix van Sint Aldegonde (gedenkbrochure).

Van De Vuurbaak b.v., Barneveld:

J. Douma e.a., K. Schilder - Aspecten van zijn werk. f 29,75.

G. van Rongen, Met al de heiligen l/ll - Liturgie in Hemel en op Aarde, f 27,50.

Van Van Wijnen, Franeker:

A.J. van Zuijlekom, De rijkdom van de Heilige Geest en het nieuwe leven; Zondag 20-24 en 32-33 van de Heidelbergse Catechismus, f 19,- (intekenaars gehele reeks: f 16,50).

Van Vijlbrief, Haarlem:

J.F Uringa-Kransen, Troost uit Heidelberg, f 14,50. Rijnie van der Kaaden, Handen Vol. f 12,50.

letje Liebeek-Hoving, Het Licht op je hand. f 12,50. Drie bundel met gedachten.

Van Den Hartog, Houten:

Drs. D. Vogelaar, De betekenis van Waterink in onze tijd. f 19,50.